Katrine Boeck - Psykoterapeut MPF, Coach, Gestaltterapeut, Kropspsykoterapeut, Parterapeut, Psykoterapeut, Supervisor, Terapeut, Traumeterapeut, Stressterapeut, Familieterapeut/-rådgiver

Det skjulte svigt og konsekvenserne

Katrine Boeck


Information om eventet

14-3-2021 11:00
3 timer – 2.275 kr.
Niels Bohrs Allé 13, Søborg, 2860 Tilmeld og betal Se profil

Det skjulte svigt og konsekvenserne

Vi arbejder med alle typer af svigt. Ordet "skjult" referer til, at det ikke er synligt for omgivelserne og/eller os selv.

Gruppe med 2 mødegange a 3 timer. Gruppen aftaler dato for 2. mødegang, når vi ses første gang.

Gruppen foregår i 2860 Søborg, men kan afholdes online. Ring da 2320 6983, hvis du ønsker online forløb. Første mødegang aftaler gruppen, hvornår vi mødes næste gang. Individuelle samtaler aftales på tlf. 23206983. 


Om gruppen:

Det skjulte omsorgssvigt kan til tider være det værste - for det er helt og aldeles overset. Både af omgivelserne, men også af den svigtede selv.


Kender du til, at du mærker, at din barndom har påvirket dig mere, end den burde have gjort?


Og kender du det, at der i din nutid og dine relationer ofte opstår følelser, som er irrationelle? At du ikke burde føle dig svigtet i den grad, som du gør? At du måske er lidt for følsom over for at blive set og hørt, og taget alvorligt og respekteret? At du mærker dine grænser tæt på kroppen, men at du føler du ikke burde være så "stram" i det, når nu du har haft en tilsyneladende god opvækst, eller at andre ihvertfald ikke kan få øje på, at du har lidt last - lidt skade?


Som psykoterapeut og tidligt svigtet vil jeg spejle dig helt anderledes end dine omgivelser gør. For det er det, der skal til. Som usynligt svigtet havde jeg selv brug for et kærligt spejl, og måtte vente mange år på at få det. Da jeg fik det, gav det mig så meget, at jeg har oparbejdet en stor omsorg og empati for mig selv og for mennesker som dig.


Måske har du også oplevet at være i den der gråzone, hvor ting trods alt fungerer, men hvor man slæber rundt på en ubearbejdet skade, der gennemsyrer ens måde at være i livet på. Og dit selvværd og din evne til at føle og tage imod kærlighed, kan også være ramt. Det kan også bevirke, at det er svært at sætte grænser - for man vil bare gerne have andre til at synes om en, elske en, bekræfte os i, at "jeg er god nok og elskelig som menneske".


Dermed kan vi føle os meget alene og ensomme, fordi vi ikke fik den støtte af vores forældre, som et barn har brug for i forhold til at kunne vokse sig stor med en viden om vores egen værdi. Det betyder, at vi ikke i samme grad udvikler robusthed. Vi er derfor sårbare over for mangt og meget. Og relationen til vores forældre vil ofte være meget problematisk og fyldt med sårethed og vrede.

Tilgivelse?

Og skal vi så tilgive - og miste os selv? Eller lukke af - og igen miste os selv? Leve med selvtabet? Eller kan vi lære at sige nej, når noget går over vores grænser, samt at sørge over det tab af kærlige forældre, som vi har lidt?


Svaret er, at vi godt kan lære at sige nej tak og passe os på os selv, men stadig være i kontakt. Og vi kan lære at sørge over tabet.


Det kræver en facilitator for sorgen. Og sådan en er jeg. Jeg har sørget med mig selv og andre. Smeltet. Mærket omsorgen til mig, og lært andre at mærke omsorgen til dem. Støttet i at finde den gode moder frem. I min psykoterapeutrolle vil jeg være den gode moder til at starte med, så du kan se, hvordan den rolle ser ud, hvormed du kan integrere den i dit eget system.

Deltag i et fællesskab

Måske du kunne tænke dig at deltag i et forløb med andre, der også føler sig svigtet på et niveau, der ikke helt forstås eller anerkendes af omverden (eller dig selv).


Her får du mulighed for at lytte med og tale sammen med andre, hvilket åbner for den værdifulde kontakt med ligesindede, der er så helende.


Så kom og mød andre, der også kæmper denne kamp. Vi vil være 4-6 i gruppen for at sikre, at det er trygt at dele og at give sine oplevelser og følelser et udtryk. Slip det tunge åg. Du må også godt NYDE livet uden skyld og skam, sorg og opslidende vrede - og uden en pisken af dig selv for at være en, der optræder som om, ingen skade er sket.

Struktur for gruppen

Gruppen mødes to gange gang i KBH´s omegn, 2860 Søborg. Det kan være en god ide at tilkøbe en individuel samtale før gruppen start, og efter de to mødegange i gruppen. Det kan aftales på telefon 23206983.


Er du interesseret i lignende arrangementer, eller i denne gruppe i de følgende år, så find min side coachcare v /psykoterapeut katrine boeck og like den. Så får du de næste informationer mht. datoer mv. ...


Mere info:

Et svigt er en struktur, et fundament eller en sikkerhed, der ophører, hvilket i sagens natur er kaotisk. Det er SVIGTETS NATUR i en nøddeskal. Eksempler på synlige svigt er en forælder, som drikker, tager stoffer, eller som fysisk forlader en, lige som at seksuelle overgreb og vold selvfølgelig er svigt – både som barn og voksen. Det kan også være en skilsmisse, eller andre brud i relationer. Ligeledes kan en syg forælder, dødsfald, samt mobning/chikane og psykisk terroriseren som barn eller voksen, opleves som svigt på akut vis eller over tid. Rigtig mange svigt er så forfinede og subtile i deres form, at man normalt ikke har en umiddelbar bevidsthed om det, og derfor ikke helt kan sætte fingeren på dem. Ligeledes ligger det ikke i tiden at være opmærksom på ens indre tilstand, fordi vi lærer at være mere ydreorienterede, hvilket betyder at et svigt meget sandsynligt kan være mere eller mindre uopdaget. Eksempler på mere usynlige svigt er bl.a., at man forlades på ens følelser, fordi de ikke rummes og forstås af forældrene; at man får for mange beslutninger at tage, fordi forældrene ikke tager ansvar for sig selv og ikke udstikker en retning og struktur. I psykoterapien taler man om kontaktforstyrrelser, og har en eller begge de voksne en manglende evne til ordentlig kontakt, er det selvfølgelig også et svigt. Ligeledes kan der, hvis ikke de voksne har været bevidste om eller arbejdet med dem selv, forekomme dominans og manipulation af deres omgivelser/børn, som så har lært at fortrænge egne behov og identitet. Det kan også være en så simpel ting, at man overbeskyttes, og derfor ikke mærker og selv udvikler tillid til ens evner og til, at man er god nok og evner tilstrækkeligt. Eller at der kræves for meget af en, så man får følelsen af at være ”ufuldendt”. Når man ser børn og unge, der lider af præstationsangst, pres, stress, ADHD, lavt selvværd etc., kan man spørge om vores værdier kræver en for stor modenhed på nogle alt for tidlige tidspunkter i barndommen, som ”smadrer” vores naturlige væren. Mit synspunkt er, at der sker et stor svigt af vores børn og unge her i forhold til mange instanser: forældrenes arbejde, daginsitutionernes og folkeskolens fabrikindstilling og ensidigt fokus på maskuline samfundsværdier. Et svigt kan forstyrre og lave rod i vores liv længe efter, at svigtet/svigtene er sket, hvis ikke det behandles. Et svigt kan udvikle sig til et egentlig traume med ikke bare psykiske ar, men også fysiske. Et svigt kan være oplevet som et chok, som sætter sig i nervesystemet og i evnen til nærvær, kærlighed og kontakt. Og ofte vil der være følelser til stede af mistillid, vrede, sorg, angst, skam, skyld og lavt selvværd m.m. Mange lærer at leve med svigtet skjult og i smerte. Nogle gange kan det være meget tydeligt for andre, at en person må være svigtet. Men det kan også holdes skjult for omgivelserne (og sig selv) ved at udvise kontrol, kølighed, overdreven frihedstrang, foragt, vrede eller stor selvstændighed. Derved kan det ikke umiddelbart opfanges af omgivelserne eller en selv, at der måske er tale om et svigt. Men det vil påvirke en og forstyrre ens balance. Det kan f.eks. vise sig i relationer som en angst for at miste og /eller som træthed, tristhed, angst, lavt selvværd etc.. Det er rigtig hårdt at kompensere for et svigt, og klart er det at det kan give en del senfølger. Når smerten opleves uden at kompensere, heles såret. Derfor du´r positiv psykologi og kognitive metoder ikke, når vi arbejder med svigt. Som barn har man meget få redskaber til at håndtere den forkerthed, sorg, vrede, angst, samt skyld og skam, som ofte opstår, når man bliver svigtet. Som barn er man stadig afhængig af sine forældre, og er derfor nødt til at bruge den overlevelsesstrategi at retfærdiggøre og holde hånden over dem, mens man selv bliver et menneske, der ikke er god nok. Idet man som barn gør sig selv forkert, det vil sige samtykker og gør sig loyal med omgivelsernes måde at møde og anerkende sig på, kan man ved svigt chikanere de dele af sig selv, som svigtes af omgivelserne. Og der udvikles en personlighed, der er ufleksibel, og som ikke er hel. Som SKAL være noget bestemt, hvis man ikke skal dømmes til at opleve yderligere svigt. Positiv psykologi hilser ikke negativiteten velkommen, med sendes ud i skyggen, hvor den faktisk kan vokse sig meget større, end hvis man vedkender sig at have ”negative” følelser. At bearbejde et svigt handler derfor grundlæggende om at være sand om, hvad man er, og at arbejde sig gennem svigtet og følelserne ved at være blevet svigtet: mistillid, vrede, sorg, angst, skam, skyld, lavt selvværd etc. Der er grund til at tage sig selv alvorligt, fordi ens liv kan spildes væk med ikke at være glad, at være bange, syg, sorgfuld, presset – prøv at spørge dig selv, hvilken tilstand du ikke trives med nu.


Tilmeld og betal

Del dette oplæg med dine venner og netværk

;

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere