Hanne Pedersen - Psykoterapeut

Hanne Pedersen

Psykoterapeut

Bording, Online

1 klientudtalelse

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel terapi 650 kr. Aftal tid

Terapi til studerende og pensionister. 450 kr. Aftal tid

Parsamtale 850 kr. Aftal tid

Familiesamtale 1.000 kr. Aftal tid

Akut Kriseterapi 1.750 kr. Aftal tid


Akutte kriser 


En krise kan fremkaldes som følge af alvorlige, traumatiske hændelser som ved dødsfald,

overfald, røveri, trafikulykke, trusler om selvmord, brand, fysiske og psykiske krænkelser 

mm.


Det kan give en ro at få talt oplevelsen igennem og få indsigt i de helt almindelige psykiske og fysiske eftervirkninger, som man kan opleve efter en voldsom hændelse. Det kan f.eks. være panikangst, søvnproblemer, kaotiske tanker og følelser samt følelsesmæssig lammelse (chok).

Det er vigtigt for kroppens at hændelsen ikke ”sætter sig fast” dette kan gøre kroppen kommer til at kropen befinder sig i en tilstand af konstant ”alarm-beredskab”

SE EVT. UNDER CHOK OG TRAUME TERAPI

Chok og Traume Terapi 600 kr. Aftal tid

Hvad er chok og traume terapi?


Mange psykiske problemer har rod i traumatisering og chok fra fortiden. Chok og overvældende begivenheder rammer  del af vores nervesystem. Hvis et chok har sat sig i kroppen, kan det have alvorlige konsekvenser for psyken, kroppen, vores ressourcer og vores livskvalitet.Fysiske symptomer  kan være:  søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, svagt immunsystem, diffuse symptomer og smerter, muskelspændinger, forværring af kronisk sygdom, hjertebanken, anspændthed.

Psykiske symptomer kan være: af føle sig“ved siden af sig selv”, skiftende humør, angst, rædsel, indre uro, kaos, raseri, følelse af at være “på vagt”, symptomer på kronisk stress, manglende evne til at orientere sig i hverdagen, negative tanker der kører i ring, opgivelse, depression, skam, isolation, handlingslammelse og meningsløshed.

Ofte vil ovennævnte symptomer resultere i skyldfølelser og dårligt selvværd over ikke blot ”at kunne tage sig sammen”.


Du kan have brug for chok og traume terapi, hvis du har været udsat for voldsomme og overvældende begivenheder, såsom:


 • En ulykke, f.eks. et biluheld
 • Et pludseligt dødsfald
 • PTSD
 • Overfald eller vold (også i barndommen)
 • Incest, seksuelle overgreb
 • Vedvarende stress
 • Utroskab
 • Oplevelser der kommer bag på dig " kom som et lyn fra en klar himmel"
 • En uventet fyring, en uventet verbal overhaling, mobning mm.


Terapi til ledige og ved lægehenvisning. 450 kr. Aftal tid

Ved lægehenvisning og er du ledig , medbring da dokumentation.

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 68 02

Online samtale

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel terapi 450 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 68 02

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

Mange søger terapi fordi de ønsker en forandring til det bedre. Nogle gange er det et meget konkret emne der presser sig på, og andre gange mærker du måske bare lyst til forandring. 

 

Psykoterapi er for dig, der ønsker dig:

- Øget bevidsthed om den du er.
- Mere livsglæde gennem større selvindsigt.
- At bryde gamle mønstre – og få nye gode vaner.
- Nærværende støtte i vanskelige situationer.
- En fortrolig samtalepartner du kan tale med, når det er svært.
- Føle du lever – og ikke kun overlever.

Parterapi:

Overvejer I at gå fra hinanden, fordi I føler, I taler forbi hinanden hele tiden? Det kræver meget energi, hele tiden at være "kampklar" fordi: 

 • I skændes meget
 • I er uenige om basale ting i livet.
 • I bebrejder hinanden konstant.
 • I mangler kontakt og nærvær med hinanden.
 • I ikke taler med hinanden eller kommunikerer dårligt
 • Evt. utroskab/jalousi
 • I mangler sex/intimitet
 • I mangler at kunne samarbejde.
 • I har forskelligt syn på børneopdragelse.


For at få genopbygget forholdet, kan I lære at tale med og møde hinanden på en konstruktiv og ligeværdig måde. Forstå, at der kan være nogle gamle sår, som kan være årsag til, at I ikke altid reagerer rationelt.

Gav noget af dette jeg lyst til forandring sammen? Så hjælper jeg gerne med en afklaring af jeres udfordringer i samlivet.

Depression: 

Depression er efterhånden udråbt til at være en "folkesygdom," en diagnose mange har fået og ofte sammen med en recept på "lykkepiller" eller anden medicin.
Det kan selvfølgelig være en udvej lige her og nu, men de underliggende følelser, der ofte er årsag til, at vi bliver depressive, triste, trætte, sorgfyldte osv, vil stadig være der.

Vil du gerne finde ud af, hvornår denne tilstand kom ind i dit liv? 

Vil du gerne af med den, og finde en ny og mere behagelig måde at være i livet på? Så kan jeg på nænsom vis hjælpe dig, og i det tempo, der er rigtigt for dig.
Jeg kan hjælpe dig med at finde din egen selvkærlighed, dit selvværd og din selvtilfredshed så du kan leve livet på en fredfyldt og behagelig måde. 

Spiseforstyrrelser/overspisning:

Er du en af de mange, hvor vægten farer op og ned, igen og igen? Hvor maden er blevet en ven og en fjende på samme tid?
Bruger du mad som trøst eller flugt fra negative følelser som stress, frustrationer, angst, sorg, vrede eller ensomhed?


Det at spise bliver for nogle brugt til at undertrykke og dulme følelser, og måske endda en måde at overleve på. Men på grund af skammen, oplevelsen af ikke at kunne kontrollere mængden af indtag og den efterfølgende overvægt, ender det med at blive det egentlige problem. Det kan være svært selv at håndtere en spiseforstyrrelser, da det ofte er forbundet med skam og skyld, og du i stedet bruger energien på at skælde dig selv ud.

I tæt samarbejde kan vi finde de bagvedliggende følelser, der kan være årsag til din overvægt og afhængighed af mad. Du vil får mere energi til at finde ud af, hvad der er rigtigt for dig, i ønsket om et vægttab og derigennem forbedring af din livskvalitet.

Senfølger af incest og overgreb:

At være ramt af incest eller andre seksuelle overgreb giver ofte nogle dybe ar, som kan påvirke både krop og sjæl. Ar, der kan gøre livet svært at leve, og medføre en generel forringet livskvalitet.
De psykiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der kan opstå som følge af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold, kaldes senfølger og kan fx være.

 •  Skam og skyldfølelse.
 •  Dyb indre ensomhedsfølelse.
 •  Frygt for intim kontakt og seksuelle problemer.
 •  Selvdestruktiv tankegang og adfærd f.eks. spiseforstyrrelse, selvbeskadigelse, prostitution, stof-og    alkoholmisbrug og selvmordsforsøg.

Om mig:

Jeg er uddannet Essentiel Integrativ Psykoterapeut og Chok Release Master. Derudover arbejder jeg med senhjerneskadede voksne, og psykisk/fysiske handicappede voksne. I min fritid er jeg tilknyttet Frivilligcenter Silkeborg

Der kan meldes afbud på tlf eller mail. Melder du afbud mindre en 24 timer før, betales fuld pris.

Klientudtalelser

Karl - "Det ser så let ud når en person er rigtig dygtig til noget...Men det er jo netop fordi hun er dygtig. Sådan en er Hanne når det gælder dit sind og helbreds ve og vel. Hanne er hende der får dig igennem dit livs krise og får dig ud som en stærkere person. Giv dig selv den største gave... giv dig selv Hanne´s hjælp. Mvh Karl"  Læs mere  Læs mindre