Dorte Odde - Psykoterapeut, Coach

Dorte Odde

Psykoterapeut, Coach

Aarhus V, Valby, Online

4 klientudtalelser

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel terapi 850 kr. Aftal tid

Individuel terapi med rabat 650 kr. Aftal tid

Studerende og andre på overførselsindkomst inkl. pensionister, der kun har folkepension

Psykoanalyse 850 kr. Aftal tid

Psykoanalysen er Jungiansk og er velegnet til længere forløb, da det er en dybdegående terapi - hvor der også inddrages drømmearbejde, hvis klienten ønsker det.

Jungiansk analyse

Jungiansk analyse er en anderledes type psykoanalytisk form for terapi, som baserer sig på analytisk psykologi. Fokus er på din eksistens og dialogen med det ubevidste som et kreativt potentiale for udvikling af dig som et mere helt menneske -- også i relation til andre mennesker.

Analyse er et længerevarende forløb, der kræver tid og prioritering fra din side. Dette er et tilbud til dig, der ønsker en dybere og mere vedvarende forandring. I løbet af en analyse, oplever man ofte, at man endelig bliver den, det hele tiden var meningen, man skulle være. 

Der er i mindre grad fokus på problemløsning og i stedet er der fokus på en dybere udvikling af dig som menneske: en bedre forståelse af dig selv, din egen kreativitet og et mere meningsfuldt og sammenhængende liv. 

Analyse gør dig også stærkere i dit arbejdsliv -- især hvis du arbejder med andre mennesker enten som leder, lærer, læge, psykolog eller noget helt tredje -- og generelt i forhold til dine relationer; du vil sandsynligvis få større empati og blive mere rummelig og robust. 

Metoden og analytisk psykologi er udviklet af den schweiziske psykiater, professor og psykoterapeut Carl Gustav Jung (1875-1961).  

Jungiansk analyse er en meget udbredt type terapi i verden.


Analyse foregår typisk ved en session om ugen eller en dobbeltsession, hver anden uge.

Eksistens samtaler 850 kr. Aftal tid

Eksistenssamtaler

Fokus for denne type samtaler er din eksistens -- din væren i verden og din samværen med andre mennesker og den verden, du er omgivet af. Eksistenssamtaler er dybe samtaler om liv og død og hvad det er, der betyder noget for dig i dit liv. 

Det kan også være samtaler om religion eller spiritualitet, håb og tro -- at man måske har mistet håbet eller troen og gerne vil finde den igen; eller at man altid har følt sig religiøs, men aldrig har givet sig selv lov til at være religiøs. Det kan også fx være en række samtaler om, hvordan man igen får etableret et forhold til naturen eller til dyr -- et forhold, som man måske havde som barn.    

Samtalerne kan også centrere om et dilemma i dit liv eller udfordringen at finde den rette balance mellem arbejde og privatliv. Du kan også være i en overgangssituation i dit liv, enten arbejdsmæssigt eller privat. Det kan fx dreje sig om skilsmisse eller du har måske lige fået dit første barn; det kan også være du lige er gået på pension eller børnene er flyttet hjemmefra; måske er du (eller en af dine nærmeste) blevet alvorligt syg eller du er blevet sagt op på dit arbejde eller en helt tredje anledning.

Du er i gang med at tage dit liv op til revision og skal finde ud af hvilken kurs, du nu skal sætte, hvilke valg du skal træffe og hvorfor det måske kan være svært at tage netop de valg. Måske er der nogle relationer, du må give slip på eller nogle forestillinger om dig selv, du må ændre for at kunne sige ja til en ny fase i dit liv. 

Ved denne type samtaler køber man en hel pakke på 5 eller 10 sessioner. 

Vi taler typisk sammen hver 14. dag, men det kan også være en gang om ugen.

Drømmearbejde 850 kr. Aftal tid

Drømmearbejde

Udgangspunktet er dine egne drømme (gerne skrevet ned og sendt til mig inden vi har vores sessioner) -- alle drømme kan bruges: små som store, lange som korte og uanset indhold. Det er ikke vigtigt, at du har mange drømme -- blot at du har drømme. Det er muligt at inddrage gamle drømme også (nogle mennesker har fx en gentagende drøm, som de havde som barn), men primært tager vi udgangspunkt i de drømme, du drømmer, imens vi har forløbet. Sammen tolker vi drømmene og undersøger, hvad det er, de vil fortælle os. 

Indenfor den psykoterapeutiske retning, som jeg er trænet indenfor (jungianske analyse ved C.G. Jung 1875-1961) står arbejdet med drømme centralt. Drømme udtrykker sig i symboler og er som et særligt, helt anderledes sprog, som man kan lære at forstå. Drømme er et vindue ind til det ubevidste -- både det personligt ubevidste og især det kollektivt ubevidste, noget der også kaldes det arketypiske. Via drømmene er det derfor muligt at komme i dialog med det ubevidste, som det viser sig i dit liv. Den dialog kan åbne op for en anden dybde, mening og følelse af sammenhæng i dit liv. Den kan også give dig en ny retning i dit konkret levede liv.

Det er en god idé, at du har lidt ekstra overskud i den periode, hvor vi arbejder med dine drømme -- så er det ofte sådan at drømmene kommer lettere til én og i hvert fald er der større chance for, at man kan huske dem, og får dem skrevet ned.

Du kan købe et klippekort og ved fem klip skal det bruges inden for 3 mdr; ved ti klip skal det bruges inden for et halvt år. Det optimale er at mødes hver uge, alternativt hver fjortende dag en dobbeltsession, så der er kontinuitet i processen. Tørrer alle dine drømme ud i netop forløbets periode er det naturligvis muligt at forlænge processen.

Coaching 1.000 kr. Aftal tid

Prisen er inkl. moms

Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler 1.275 kr. Aftal tid

Samtale forløb 5 sessioner 3.500 kr. Aftal tid

Særligt velegnet til Individuel terapi, drømmearbejde eller eksistenssamtaler

Samtale forløb med 10 sessioner 7.000 kr. Aftal tid

Dette forløb er særligt velegnet til psykoanalyse, eksistenssamtaler og drømmearbejde

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf.

Online

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Online samtale 850 kr. Aftal tid

Online samtale med rabat 650 kr. Aftal tid

Studerende og andre på overførselsindkomst inkl. pensionister, der kun har folkepension

Online samtale forløb 5 sessioner 3.500 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf.

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

Ønsker du at skabe forandring, mening og gode relationer?


Jeg har særlig erfaring med stress, angst og depression. Ligeledes kan du henvende dig til mig, hvis I søger parterapi: er kærligheden til hinanden druknet i en praktisk hverdag, har I de samme tilbagevendende konflikter eller søger I ny inspiration til at komme videre sammen i jeres forhold kan parterapi være en god idé.


Jeg har 10-15 års erfaring med samtalepraksis: både psykoterapi, filosofisk vejledning, jungiansk analyse, mentoring, supervision og coaching. Jeg opfylder de højeste uddannelseskrav i Danmark og Europa (verden).Jeg arbejder også som 'independent researcher' og har en baggrund som forsker, ph.d. og underviser ved bla. Roskilde Universitet og Københavns Universitet. Pt. underviser jeg bla. ved universitetet i Trondheim, NTNU, Norge. (Se også min virksomhedsprofil her på Gomentor sitet.) (link)


Jeg modtager løbende supervision (min kvalitetssikring), ligesom jeg hele tiden holder mig ajour med kurser og efteruddannelser m.m.


Det tilbyder jeg

  • Lange, dybe forløb, med mere varig effekt, hvor du vil opleve en grundlæggende ændring af dig selv - eller måske snarere en egentlig opdagelse af dig selv, sådan som du altid har været; det kan være i form af filosofisk coaching eller som jungiansk analyse (se mere under ydelsen).
  • Akutte tider, for mennesker i alvorlig krise eller som på anden måde har brug for akut hjælp
  • Almindelig psykoterapi eller coaching, vedr. fx selvværdsproblemer eller work/life balance eller traumer og/eller livskrise;
  • Terapi eller coaching for mennesker med psykiske diagnoser, så som personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, bipolar, angst m.m. Fokus er på forståelse af sygdommen ifht ens identitet/personlighed: hvem er jeg? Og den sorg og forvirring, der kan følge med at være diagnostiseret og ikke kunne få sit liv til at udvikle sig i den ønskede retning.
  • Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler mellem familiemedlemmer (se mere under ydelsen).
  • Eksistenssamtaler (se mere under ydelsen).
  • Coaching relateret til arbejdsliv/karriere/arbejdslivsrelaterede problematikker så som mobning, forventningspres, konflikter, workaholic m.m. 


Min tilgang

Jeg er optaget af at forstå dig, som det menneske, du er -- og at hjælpe dig med at forstå dig selv bedre, så du kan være den, du er. Jeg er meget åben og ikke-dømmende, uanset hvem du er og hvad du måtte have af drømme om dit liv eller udfordringer; også udfordringer du selv synes er pinlige, umulige eller skamfulde. Jeg elsker at se mennesker vokse og forstå sig selv på nye (måske overraskende) måder.


Vi har ofte helt andre selvbilleder og kropsbilleder end det, der er virkeligheden. Jeg kan hjælpe dig med at justere dine indre billeder af dig selv, så de passer til den virkelighed, der er din. På den måde opnår du større handlefrihed og -kraft - og bedre relationer til andre.


Jeg arbejder især med fokus på symbolske udtryk, din forestillingsevne, intuition og dine kreative udtryk. Sammen med dig undersøger jeg din væren-i-verden; den sociale dimension, den personlige dimension, den fysiske dimension samt den eksistentielle og spirituelle dimension. Jeg arbejder holistisk ud fra en forestilling om det hele menneske; både krop, sind, sjæl og det mentale er med i en samlet betragtning.


Jeg søger at sætte den bedste ramme for at psykens egne, dvs. dine selvhelbredende kræfter kan komme i spil. 


Alle mennesker er unikke og det er meget individuelt hvad der fungerer for hvem. Jeg benytter mig af forskellige teknikker, værktøjer og metoder, som gør at jeg vil kunne finde den tilgang, der hjælper netop dig og dine udfordringer, ønsker og behov. Et forløb hos mig starter altid med , at vi sammen finder ud af hvad, der vil være godt for dig med udgangspunkt i dine ønsker og behov.


Er du i tvivl om noget eller ønsker du bare at få en uforpligtende samtale med mig, for at danne dig et indtryk af om det, jeg tilbyder, er noget for dig, så er du meget velkommen til at ringe.  


Praktisk

Som psykoterapeut har jeg naturligvis tavshedspligt

Der betales ved indgåelse af aftale/mødetidspunkt.

Jeg følger afbestillingspolitikken her på Gomentor-sitet, som er 24 timer -- ellers er der fuld betaling.

Jeg glæder mig til at møde dig/jer!
Bedste hilsnerDorte Odde

Klientudtalelser

Kvinde 47 år - "Dorte er rigtig god til at tage udgangspunkt i, hvor jeg er lige nu, og spørge ind til, hvilke behov jeg har for samtalen. Det handler om mig, mine værdier og behov, ikke andres. Jeg er i centrum for hendes hjælpende omsorg og støtte, som er meget fordomsfri og positiv, og samtalen bygger på hendes erfarne analytiske og holistiske tilgang til mennesket i verden. Jeg har fået mange meget kærlige spark til egenomsorg af Dorte, som gør, at jeg oftere og nemmere nu formår at sætte mine egne behov først. Hun har skubbet lidt til mit tankemønster med konkrete tanker og handlinger til at passe godt på mig selv. Dorte har betydet ro og tryghed for mig i en lang og svær sygdomsperiode, og hun har været en særdeles vigtig og en empatisk, stærk og stabil støtte i et stort behandlersystem og kommunalt regi."  Læs mere  Læs mindre

Mand, 32 år - "Før jeg kom i analyse hos Dorte bar jeg rundt på en masse uforløste barndomstraumer, som jeg ubevidst havde lært mig selv at holde inde, hvilket var en stor både social og akademisk hæmsko. Dorte hjalp mig med at bringe disse traumer op til overfladen, hvor jeg kunne først erkende dem og senere bearbejde dem både personligt og i forhold til mine forældre og min kone. Hun er meget dygtig til at sætte trygge og konstruktive rammer for at tage fat i disse problemer, som ellers har været for smertefulde til at håndtere og/eller personlige/pinlige til at åbne op for. Udover de personlige samtaler har Dorte også været en fremragende facilitator og mægler mellem mig og mine nærmeste familiemedlemmer i flere enormt gavnlige parsamtaler. Med Dortes hjælp er jeg vokset personligt, socialt og akademisk, og mit liv er blevet både nemmere, lykkeligere og større. "  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 52 (?) år - "Jeg har benyttet Dorte Odde som min executive coach i snart et år. Det har været spændende at have faste coach samtaler. Det har i udgangspunktet været coaching i forhold til mit job som leder. Dette har givet mig et nyt syn på organisationen som helhed, men også mig i lederrollen. Dorte Odde som coach har været nødvendig for at udvikle mig som leder og det har resultatmæssigt hjulpet mig at omorganisere virksomheden og min hverdag. Jeg har dermed fået fjernet meget af stressfaktoren i hverdagen for hele organisationen. Dette gør at jeg har mere overskud både som privatperson og som leder. Da jeg bor i Norge, har vi haft mange coaching timer på skype. Dette har fungeret godt. Sprogmæssigt er der heller ingen problemer da Dorte Odde er godt kendt med norsk og taler let forståeligt dansk."  Læs mere  Læs mindre

Lederkursusevaluering, mandlig leder, 52 år: - "Meget godt og balanceret kursusindhold. Særdeles god litteratur i pensum og den foreslåede tillægslitteratur (det var vanskeligt at stoppe og lægge bøgerne væk, når jeg havde åbnet dem!). Gode balancerede forelæsninger med meget høj relevans for mit vedkommende. Gode, udfordrende og lærende øvelser, pladseret på ’rigtige’ steder i forelæsningerne/dagsprogrammet. God sammensætning af typer forelæsning, øvelser og refleksioner. Særdeles dygtig i temaet; samlende, lærende, støttende og tænkende – imponerende! Meget dygtige formidlere med relation til hverdag og virkelighed i forelæsningen. Akademisk stærkt, menneskeligt varmt og solid tilførsel af kundskab og forståelse. Det var meget bedre end forventet! Mit udbytte var stort!"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.