Ditte Norup - Psykolog

Ditte Norup

Psykolog

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Foruden min tilknytning til GoMentor.dk arbejder jeg som PPR-psykolog. Den grundlæggende tankegang i mit arbejde er, at ”børn gør det bedste, de kan” (Greene, 2009). Vi som voksne, fagpersoner og omsorgspersoner har derfor til opgave i samarbejde med barnet at hjælpe det med at udvikle de færdigheder, som barnet mangler i bestræbelsen på at begå sig mere hensigtsmæssigt frem for den adfærd, der volder problemer. Det er således ikke adfærden, der er det egentlige problem, men det, der ligger til grund for adfærden, dvs. de manglende færdigheder, der er et problem.

Endvidere er min indstilling præget af Åbenhed, Balance, Empati, Nysgerrighed og Tålmodighed i mødet med udsatte børn og unge og ligeledes med de fagpersoner og omsorgspersoner, der er omkring dem. Som Fonagy-gruppen udtrykker det: ”Uden denne indstilling er det sandsynligt, at alle andre interventioner vil være til meget lidt hjælp” (Bateman & Fonagy, 2007, p. 210).

Udgivelse: Norup, D.A. & Elklit, A. (2013) Post-traumatic stress disorder in partners of people with epilepsy. Epilepsy and Behavior, 27, 225-232.

Konkrete ydelser:
- Forældreevneundersøgelser
- Børnepsykologiske undersøgelser
- Supervision (f.eks. af lærere, pædagoger, plejeforældre m.fl.)
- Kriseberedskabssamtaler

Fagområder af særlig interesse:
- Psykotraumatologi
- Udviklingspsykologi
- Supervision
- Udsatte børn og unge

Biografi

Psykologens specialist og supervisoruddannelser

Autoriseret psykolog

Sprog

Dansk

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.