Charlotte Meister - Supervisor, Psykoterapeutstuderende, Parterapeut, Psykoterapeut

Charlotte Meister

Supervisor, Psykoterapeutstuderende, Parterapeut, Psykoterapeut

Fredericia

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Sundhedsplejefaglig vejledning 500 kr. Aftal tid

Alle børn har ret til en barndom og ungdom i trivsel.

Jeg tilbyder sundhedsplejefaglig vejledning til dig som forælder, hvis barn ikke trives.

Emnerne kan være;

 • mobning
 • angst
 • ensomhed
 • flytning, f.eks. svært skoleskift 
 • skilsmisse
 • sorg og tab
 • spiseforstyrrelse
 • ... eller en helt anden bekymring omkring dit barn

Jeg kan vejlede dig i den konkrete situation og sammen kan vi lægge en plan, evt for inddragelse af de aktører, der kan være givtige at inddrage omkring barnet.

Individuel terapi 400 kr. Aftal tid

Målet med terapien er at bringe klarhed. At øge din opmærksomhed og skabe indsigt i dit eget liv;

Indsigt i hvem du er og hvordan det er at være dig, hvilket danner grundlag for den terapeutiske proces.

Herved får du mulighed for at udnytte de ressourcer, du selv har, til at overvinde dine vanskeligheder. Du vil, på baggrund af dine erkendelser, kunne træffe nye valg, som er anderledes og mere hensigtsmæssige for dig.


Jeg arbejder gestaltterapeutisk og terapien udføres i samtaleform.

Gestaltterapi er en oplevelses-orienteret psykoterapi, hvor du beskæftiger dig med det, der betyder noget for dig i dit liv – her og nu – og din “væren-dig-selv”.

Gestaltterapiens fokus er nutiden – fortiden inddrages i processen, når dens historik hindrer det gode liv i nuet.

Vi udvikler i opvæksten holdninger og handlemønstre, der tjener til at hjælpe og beskytte os, mens vi er børn, men som i voksenlivet kan låse os fast og være uhensigtsmæssige.
Tillærte strategier, som “spænder ben” for det gode liv.
Det kan føre til en følelse af utilstrækkelighed og utilfredshed med os selv, eller at vi ikke rigtig kan mærke, hvad vi har lyst til og brug for. Det går ud over både os selv og vores relationer til andre.

I gestaltterapien arbejdes der først og fremmest med at blive opmærksom på og at få en bevidsthed om sig selv og sine handlemønstre. Det er forudsætningen for at udnytte sine ressourcer på en bedre måde og for at kunne leve et mere tilfredsstillende og helt liv.

Min opgave som terapeut er, at igangsætte og samarbejde med dig (eller jer som par) i denne proces; at du bliver opmærksom på det du ved, så du frigør dine ressourcer til accept, heling og forandring.

Parterapi 650 kr. Aftal tid

Jeg arbejder med parterapi ud fra et gestaltterapeutisk grundlag. 

Målet med parterapien er, som i al anden terapi, at bringe klarhed. At I som par får større klarhed over jeres vanskeligheder og dermed selv bliver i stand til at forholde jer konstruktivt til jeres parforhold.

Det handler om at opdage, at folde ud, hvordan I er i jeres parforhold – hver for sig og sammen.

Det handler om at se på jeres parforhold som helhed og den kontakt der er imellem jer i jeres parforhold.
Det handler om at iagttage, beskrive og undersøge hvordan jeres parforhold er – ikke hvordan det bør være.

Når I på denne måde identificerer jer med jer selv og jeres situation, skabes der mulighed for forandring. Mulighed for det I gerne vil.

Børne- og familiesamtaler 400 kr. Aftal tid

- Prisen afhænger af forløb og varighed -

En tryg og vejvisende opvækst er vigtig for et barns trivsel.

Jeres barn kan have særlige behov (angst, adfærdsproblematikker, tvangsprægede handlinger m.m.)
– og I som forældre kan have brug for hjælp til at kunne rumme og imødekomme disse behov på en hensigtsmæssig måde.

Særlige situationer (sygdom, død, skilsmisse, flytning, mobning mm.) kan for en tid skabe uro i hele familien eller hos den enkelte. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med hjælp udefra, hvis balancen og trivslen i familien skal genoprettes.

Jeg tilbyder samtaler både med hele familien og med det enkelte barn. Forud for samtaler med børn under 15 år, afholdes der altid en samtale med forældrene først.
Ved behov og relevans kan I som forældre inddrage udtalelser fra aktører omkring barnet / familien, f.eks. egen læge, sundhedsplejerske, daginstitution/skole.

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 04 85

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

Svært i livet? Svært at være dig? Parforholdsproblemer? Uro i familien?


Jeg tilbyder samtaleterapi under professionelle forhold.

Læs mere om hver type af terapi / samtale, ved at trykke på (i) ved punkterne øverst (f.eks. "Individuel terapi (i) ").

 

Hvem er jeg?:

Jeg er uddannet sygeplejerske og har specialeuddannelse som sundhedsplejerske samt supervisor (se CV-uddrag nederst).

Jeg er psykoterapeut-studerende (3. års) ved Essens' 4 årige certificerede psykoterapeutuddannelse (Eksistentiel gestaltterapi).


Desuden

 • Mere end 15 års erfaring indenfor social- og sundhedsområdet samt pædagogik og vejledning 
 • Ansat som sorggruppeleder i Region Syddanmark, tilknyttet Odense Universitetshospital: Sorggrupper for forældre, som mister spædbarn.
 • Arbejder deltids som privat sundhedsplejerske, indehaver af hjemmesiden Barselslivet
 • Godkendt af Essens til at varetage samtaleterapi med eksterne klienter.
 • Modtager løbende supervision af psykolog og psykoterapeuter, såvel under min uddannelse på Essens som i mit daglige arbejde.
 • Medlem (som studerende) af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og følger foreningens faglige krav og etiske regler.

 

Jeg har bred erfaring indenfor børn, unge og familieproblematikker. 

 

Særlig erfaring og kompetencer inden for; Sorg og tab. Sygdom i familien. (Livs)kriser. Angst. Depression.  Fødselsdepression/efterfødselsreaktion. Svære graviditets-/ fødselsforløb. Traumatiske oplevelser. Spiseforstyrrelser. Selvskade. Lavt selvværd. 

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende tlf.samtale, hvis du vil undersøge om min hjælp kan være den rette for dig.

BEMÆRK! mulighed for enkelte tider aftener og i weekend. Ring og hør nærmere, hvis der ikke lige fremgår noget ud fra kalenderen.

Ønsker du hurtig bekræftelse på en tid, er det bedst at ringe. Mit GoMentor tlf.nr. finder du øverst.


Ved udeblivelse eller afbud mindre end 2 timer før aftalt tid, betales fuldt beløb. Afbud via opkald eller mail.

 

CV:

 

Ansættelser (nuværende og tidligere):

Familiecentret, OUH (2014- )

Gynækologisk-Obstetrisk afd. D, OUH (2011-12, 2014- )

Rudersdal Kommunes Sundhedspleje (uddannelsesstilling 2013-14)

SOSU-Fyn, Middelfart (2007- 2011)

Hjerteafsnit for børn, afd. 4144, Rigshospitalet (2005- 2006)

Neurointensiv afd., Rigshospitalet (2005)

Neurointensiv afd., OUH (2004)

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hus - vikar (2004)

Neonatal afd., OUH - vikar (2003)

Prs. Margrethes Børnehjem, Tasiilaq, Østgrønland (1999 -2000)

 

Uddannelser:

Psykoterapeut, 4 årig uddannelse ved Essens (aktuelt og afsluttes forår 2018)

Sundhedsplejerske, 1½ årig specialeuddannelse (2014)

1 årig Pæd. diplomudd. i Supervision og vejledning, UCL (2011)

Sygeplejerske, Bachelor in Nursing, Odense (2004)

Lægeeksamineret fysiologisk massør (2002)