Charlotte Meister - Psykoterapeut, Parterapeut, Supervisor

Charlotte Meister

Psykoterapeut, Parterapeut, Supervisor

Middelfart

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Supervision gruppe (inkl. moms) 1.000 kr. Aftal tid

Jeg tilbyder supervision indenfor social- og sundhedsområdet, pædagogik og vejledning, i privat og offentligt regi.
Til grupper og individuelt.

Individuel terapi 600 kr. Aftal tid

Målet med terapien er at bringe klarhed. At øge din opmærksomhed og skabe indsigt i dit eget liv;

Indsigt i hvem du er og hvordan det er at være dig, hvilket danner grundlag for den terapeutiske proces.

Herved får du mulighed for at udnytte de ressourcer, du selv har, til at overvinde dine vanskeligheder. Du vil, på baggrund af dine erkendelser, kunne træffe nye valg, som er anderledes og mere hensigtsmæssige for dig.


Jeg arbejder gestaltterapeutisk og klientcentreret. Terapien sker i dialog/ samtaleform.

Gestaltterapi er en oplevelses-orienteret psykoterapi, hvor du beskæftiger dig med det, der betyder noget for dig i dit liv – her og nu – og din “væren-dig-selv”.

Gestaltterapiens fokus er nutiden – fortiden inddrages i processen, når dens historik hindrer det gode liv i nuet.

Vi udvikler i opvæksten holdninger og handlemønstre, der tjener til at hjælpe og beskytte os, mens vi er børn, men som i voksenlivet kan låse os fast og være uhensigtsmæssige.
Tillærte strategier, som “spænder ben” for det gode liv.
Det kan føre til en følelse af utilstrækkelighed og utilfredshed med os selv, eller at vi ikke rigtig kan mærke, hvad vi har lyst til og brug for. Det går ud over både os selv og vores relationer til andre.

I gestaltterapien arbejdes der først og fremmest med at blive opmærksom på og at få en bevidsthed om sig selv og sine handlemønstre. Det er forudsætningen for at udnytte sine ressourcer på en bedre måde og for at kunne leve et mere tilfredsstillende og helt liv.

Min opgave som terapeut er, at igangsætte og samarbejde med dig (eller jer som par) i denne proces; at du bliver opmærksom på det du ved, så du frigør dine ressourcer til accept, heling og forandring.

Parterapi 900 kr. Aftal tid

Jeg arbejder med parterapi ud fra et gestaltterapeutisk grundlag. 

Målet med parterapien er, som i al anden terapi, at bringe klarhed. At I som par får større klarhed over jeres vanskeligheder og dermed selv bliver i stand til at forholde jer konstruktivt til jeres parforhold.

Det handler om at opdage, at folde ud, hvordan I er i jeres parforhold – hver for sig og sammen.

Det handler om at se på jeres parforhold som helhed og den kontakt der er imellem jer i jeres parforhold.
Det handler om at iagttage, beskrive og undersøge hvordan jeres parforhold er – ikke hvordan det bør være.

Når I på denne måde identificerer jer med jer selv og jeres situation, skabes der mulighed for forandring. Mulighed for det I gerne vil.

Børne- og familiesamtaler 600 kr. Aftal tid

- Prisen afhænger af forløb og varighed -

En tryg og vejvisende opvækst er vigtig for et barns trivsel.

Jeres barn kan have særlige behov (angst, adfærdsproblematikker, tvangsprægede handlinger m.m.)
– og I som forældre kan have brug for hjælp til at kunne rumme og imødekomme disse behov på en hensigtsmæssig måde.

Særlige situationer (sygdom, død, skilsmisse, flytning, mobning mm.) kan for en tid skabe uro i hele familien eller hos den enkelte. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med hjælp udefra, hvis balancen og trivslen i familien skal genoprettes.

Jeg tilbyder samtaler både med hele familien og med det enkelte barn. Forud for samtaler med børn under 15 år, afholdes der altid en samtale med forældrene først.
Ved behov og relevans kan I som forældre inddrage udtalelser fra aktører omkring barnet / familien, f.eks. egen læge, sundhedsplejerske, daginstitution/skole.

Supervision (inkl. moms) 600 kr. Aftal tid

Jeg tilbyder supervision indenfor social- og sundhedsområdet, pædagogik og vejledning, i privat og offentligt regi.
Til grupper og individuelt.

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 04 85

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

Svært i livet? Svært at være dig?

Parforholdsproblemer?

Uro i familien?

Behov for supervision?

 

Jeg tilbyder:

Terapi: individuelt, par og i grupper. Samtaleterapi under professionelle forhold.

Supervision: indenfor pædagogiske, sundhedsfaglige og sociale områder.


Hvem er jeg?:

  • Psykoterapeutisk uddannet hos Essens' certificerede psykoterapeutuddannelse (Eksistentiel gestaltterapi).
  • Overbygning, psykoterapeutisk, med specialisering i grupper, par og familier, hos IFUAM (Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere) (aktuelt og færdig 2018).
  • Baggrund som Sygeplejerske og sundhedsplejerske
  • 1 årig Supervisor uddannelse ved UCL


Jeg har arbejdet med børn, unge og voksne de seneste 20 år, med efterhånden bred erfaring indenfor sociale, sundhedsmæssige, psykiatriske og pædagogiske områder.

Siden 2014 har jeg arbejdet terapeutisk med individuelle samtaler og gruppeforløb på OUH

I 2016 startede jeg selvstændig praksis i Fredericia.
Jeg har nu min praksis i lægehuset "FænøSundhuset" i Teglgårdsparken 116 i Middelfart:
FænøSundhusets Psykoterapi og Parterapi
 

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende tlf.samtale, hvis du vil undersøge om min hjælp kan være den rette for dig.


BEMÆRK! mulighed for enkelte tider aftener og i weekend. Ring og hør nærmere, hvis der ikke lige fremgår noget ud fra kalenderen.

Ønsker du hurtig bekræftelse på en tid, er det bedst at ringe. Mit GoMentor tlf.nr. finder du øverst.

 

Ved udeblivelse eller afbud mindre end 2 timer før aftalt tid, betales fuldt beløb. Afbud via opkald, sms eller mail. 

 

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.