Charlotte Meister - Psykoterapeut, Parterapeut

Charlotte Meister

Psykoterapeut, Parterapeut

Fredericia

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel terapi 500 kr. Aftal tid

Målet med terapien er at bringe klarhed. At øge din opmærksomhed og skabe indsigt i dit eget liv;

Indsigt i hvem du er og hvordan det er at være dig, hvilket danner grundlag for den terapeutiske proces.

Herved får du mulighed for at udnytte de ressourcer, du selv har, til at overvinde dine vanskeligheder. Du vil, på baggrund af dine erkendelser, kunne træffe nye valg, som er anderledes og mere hensigtsmæssige for dig.


Jeg arbejder gestaltterapeutisk og klientcentreret. Terapien sker i dialog/ samtaleform.

Gestaltterapi er en oplevelses-orienteret psykoterapi, hvor du beskæftiger dig med det, der betyder noget for dig i dit liv – her og nu – og din “væren-dig-selv”.

Gestaltterapiens fokus er nutiden – fortiden inddrages i processen, når dens historik hindrer det gode liv i nuet.

Vi udvikler i opvæksten holdninger og handlemønstre, der tjener til at hjælpe og beskytte os, mens vi er børn, men som i voksenlivet kan låse os fast og være uhensigtsmæssige.
Tillærte strategier, som “spænder ben” for det gode liv.
Det kan føre til en følelse af utilstrækkelighed og utilfredshed med os selv, eller at vi ikke rigtig kan mærke, hvad vi har lyst til og brug for. Det går ud over både os selv og vores relationer til andre.

I gestaltterapien arbejdes der først og fremmest med at blive opmærksom på og at få en bevidsthed om sig selv og sine handlemønstre. Det er forudsætningen for at udnytte sine ressourcer på en bedre måde og for at kunne leve et mere tilfredsstillende og helt liv.

Min opgave som terapeut er, at igangsætte og samarbejde med dig (eller jer som par) i denne proces; at du bliver opmærksom på det du ved, så du frigør dine ressourcer til accept, heling og forandring.

Parterapi 800 kr. Aftal tid

Jeg arbejder med parterapi ud fra et gestaltterapeutisk grundlag. 

Målet med parterapien er, som i al anden terapi, at bringe klarhed. At I som par får større klarhed over jeres vanskeligheder og dermed selv bliver i stand til at forholde jer konstruktivt til jeres parforhold.

Det handler om at opdage, at folde ud, hvordan I er i jeres parforhold – hver for sig og sammen.

Det handler om at se på jeres parforhold som helhed og den kontakt der er imellem jer i jeres parforhold.
Det handler om at iagttage, beskrive og undersøge hvordan jeres parforhold er – ikke hvordan det bør være.

Når I på denne måde identificerer jer med jer selv og jeres situation, skabes der mulighed for forandring. Mulighed for det I gerne vil.

Børne- og familiesamtaler 500 kr. Aftal tid

- Prisen afhænger af forløb og varighed -

En tryg og vejvisende opvækst er vigtig for et barns trivsel.

Jeres barn kan have særlige behov (angst, adfærdsproblematikker, tvangsprægede handlinger m.m.)
– og I som forældre kan have brug for hjælp til at kunne rumme og imødekomme disse behov på en hensigtsmæssig måde.

Særlige situationer (sygdom, død, skilsmisse, flytning, mobning mm.) kan for en tid skabe uro i hele familien eller hos den enkelte. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med hjælp udefra, hvis balancen og trivslen i familien skal genoprettes.

Jeg tilbyder samtaler både med hele familien og med det enkelte barn. Forud for samtaler med børn under 15 år, afholdes der altid en samtale med forældrene først.
Ved behov og relevans kan I som forældre inddrage udtalelser fra aktører omkring barnet / familien, f.eks. egen læge, sundhedsplejerske, daginstitution/skole.

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 04 85

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

Svært i livet? Svært at være dig?

Parforholdsproblemer?

Uro i familien?

 

Jeg tilbyder samtaleterapi under professionelle forhold.

Læs mere om hver type af terapi / samtale, ved at trykke på (i) ved punkterne øverst (f.eks. "Individuel terapi (i) ")


Hvem er jeg?:

 • Uddannet Sygeplejerske og Sundhedsplejerske 
 • 1 årig pæd.diplom i Supervision og vejledning.
 • Psykoterapeutisk uddannelse har jeg gennemført hos Essens' certificerede psykoterapeutuddannelse (Eksistentiel gestaltterapi).
 • Overbygning, psykoterapeutisk, med specialisering i grupper, par og familier, er jeg igang med hos IFUAM (Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere).



Desuden:

 • Ansat som sorggruppeleder i Region Syddanmark, tilknyttet Odense Universitetshospital: Sorggrupper for forældre, som mister spædbarn.
 • Selvstændig praksis i Fredericia som psykoterapeut og parterapeut.
 • Modtager løbende supervision af psykolog og psykoterapeuter, såvel under min uddannelse som i mit daglige arbejde.
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening, Forum for studerende, og følger foreningens faglige krav og etiske regler.

 


Jeg har bred erfaring indenfor børn, unge og familieproblematikker. 


Særligt erfaring inden for; 
 • Ensomhed.
 • Lavt selvværd.
 • Identitet og seksualitet hos unge
 • Sorg og tab.
 • Sygdom i familien - livet som pårørende eller patient
 • Livskriser.
 • Angst.
 • Depression.
 • Fødselsdepression/efterfødselsreaktion (m/k).
 • Svære graviditets-/ fødselsforløb.
 • Traumatiske oplevelser.
 • Spiseforstyrrelser.
 • Selvskade.
 • Lavt selvværd. 


 

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende tlf.samtale, hvis du vil undersøge om min hjælp kan være den rette for dig.

 

BEMÆRK! mulighed for enkelte tider aftener og i weekend. Ring og hør nærmere, hvis der ikke lige fremgår noget ud fra kalenderen.

Ønsker du hurtig bekræftelse på en tid, er det bedst at ringe. Mit GoMentor tlf.nr. finder du øverst.

 

Ved udeblivelse eller afbud mindre end 2 timer før aftalt tid, betales fuldt beløb. Afbud via opkald, sms eller mail.