Charlotte Friborg Due - Psykoterapeut, Parterapeut

Charlotte Friborg Due

Psykoterapeut, Parterapeut

København K, Online

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel terapi 700 kr. Aftal tid

Individuel terapi 1.000 kr. Aftal tid

Studerende, pensionister og arbejdsledige 550 kr. Aftal tid

Klippekort med 10 sessioner 1 times varighed 6.000 kr. Aftal tid

Klippekort med 10 sessioner 1 ½ times varighed 8.500 kr. Aftal tid

Parterapi 1.100 kr. Aftal tid

Lægehenvisning 450 kr. Aftal tid

Psykoterapeuter har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, men har du fået en henvisning fra din egen læge,
kan du vælge at komme i terapi hos mig til nedsat pris.

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 07 74

Online samtale

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Online/telefonisk konsultation 550 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 07 74

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

"You cannot leave a place
until you have arrived"
 
- Leslie E. Greenberg
 Psykoterapi i hjertet af København:


Jeg lægger i terapien stor vægt på, at skabe et trygt og empatisk rum, med en høj grad af nærvær.

Det foregår i et respektfuldt tilpasset tempo og tager altid udgangspunkt i det, der er mest vigtigt og meningsfyldt for dig - lige her og nu. 

Gennem terapien får du mulighed for at undersøge og se nærmere på dine reaktionsmønstre og din adfærd, som ikke længere er hensigtsmæssige for dig.

Jeg hjælper dig med at afklare og finde årsagen til, at du er fastlåst i en situation eller en konflikt, som du ikke længere ønsker.

Når du opnår en større indsigt i hvorfor du gør, som du gør, bliver det muligt for dig, at bryde de mønstre, der fastholder dig.


Når vi går ind i et parforhold ankommer begge parter med hver deres rygsæk, fyldt med egne opvækstbetingelser, reaktionsmønstre, erfaringer og forventninger.

Hvis man har svært ved, at se på de udfordringer og problematikker man har med sig, eller kan have svært ved at forstå den andens, kan parforholdet komme på en hård prøve.

Parforholdet er et "fælles tredje" som bl.a. skal næres ved, at man skal kunne være sig selv, samtidig med at respekten for hinanden og kærlighedsrelationen er i fokus.

At man kan sætte sig i den andens sted og forsøge at bygge bro i stedet for kun at stå på sit.

Jeg kan hjælper jer med at bygge denne bro og til at få formidlet jeres behov, udfordringer og følelser til hinanden på en konstruktiv måde.


Jeg har stor erfaring i at hjælpe mennesker med meget forskellige problematikker og livsvilkår, nedenfor kan du se nogle af tematikkerne jeg arbejder med:

 

 •        Adfærdsmønstre der hæmmer dig
 •        Traumer fra barndommen
 •        Parterapi
 •        Problemer i parforholdet/skilsmisse
 •        Tab og sorg
 •        Depression
 •        Stress
 •        Ensomhed
 •        Vredeshåndtering
 •        Relations problemer
 •        Seksuelle overgreb
 •        Personlig udvikling Kort om Emotions Fokuseret Terapi:Emotions Fokuseret Terapi, forkortet kaldt EFT, er oprindeligt udarbejdet af den internationalt anerkendte professor og forsker, Leslie S. Greenberg.

Tanken bag er, at mennesket er et sansende, følende og tænkende væsen, der livet igennem danner organiseringer som gør, at det kan tilpasse sig de omstændigheder, det lever under.

EFT vægter følelser og deres funktioner højt og ser dem som et indre navigationssystem der gør, at vi kan agere og orientere os ude i verden, det er dem der fortæller os om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. I EFT lægges der stor vægt på empatisk kommunikation og en høj grad af empati og nærvær.

Nogle gange kan vi, af forskellige årsager, have svært ved at vise vores primære følelser og i stedet undertrykke dem eller udtrykke dem på en ikke hensigtsmæssig måde, ved eksempelvis et ureguleret vredesudbrud. Det kan også være, at man ubevidst har tillært sig, at erstatte en primær følelse med en sekundær - eks. kan vrede dække over sorg eller frygt. Ved at arbejde med specifikke interventionsmodeller, kan man afdække og ændre disse adfærdsmønstre.

EFT har rødder i forskellige oplevelsesorienterede retninger og læner sig op af nyere hjerneforskning, neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Desuden er EFT evidensbaseret, hvilket betyder, at der er forsket og målt på effekten af terapiens virkning og at man har fundet bevisførelse for, at den er særdeles virkningsfuld på bl.a. depression, sorg og parterapi.


Om mig:


Min baggrund:

 • Uddannet eksamineret Psykoterapeut fra EFT-instituttet,
  en 4 ½ årig uddannelse (MPF, kvalitetsvurderet).
 • Jeg har arbejdet som frivillig faglig rådgiver hos CSM-ØST (center for seksuelt misbrugte). Rådgivningen indeholdt behandlings mæssige elementer såsom kriseintervention og problembearbejdning. Desuden var det min opgave at hjælpe de rådsøgende til at få indsigt i og forstå de senfølger, som er en konsekvens af overgrebene.
 • Kurser: Jeg deltager løbende i div. kurser indenfor relevante tematikker.
 • Oprindeligt har jeg en bachelorgrad i pædagogik og har beskæftiget mig inden for både krisecenter - og daginstitutionsområdet.
 • Efterfølgende har jeg arbejdet indenfor HR, i en større dansk virksomhed, hvor jeg udover det administrative arbejde, især har haft samtaler med mennesker,der har været i forskellige svære livs- og arbejdssituationer.


Jeg er 44 år, gift og har 3 hjemmeboende børn.


Kontakt mig gerne for tidsbestilling eller uddybende spørgsmål via formular eller tlf som du finder øverst på siden. 


OBS! Afbud skal ske på telefon, mail eller SMS senest kl. 10:00 den foregående dag. Ved senere afbud, eller ved udeblivelse, betales der for den aftalte session.