Hvad er MBSR?

Skrevet d. 9-9-2015 14:56:45 af Kenan Hansen

MBSR eller Mindfulness Baseret Stress Reduktion er en terapiform, som især er behjælpelig ved bearbejdning af stress. MBSR har rødder i Fjernøstens religioner, men MBSR som sådan, har ingen religiøse forbindelser. MBSR bliver introduceret til vesten i sidste halvdel af 1900-tallet og har siden oplevet øget popularitet. Den øgede popularitet, kan meget vel forklares med stressens udbredelse i den vestlige verden i samme periode. MBSR er nemlig særlig relevant inden for dette område.

MBSR defineres som en bestemt måde at være opmærksom på. Det er den bevidsthed, der opstår, når opmærksomheden holdes i det nuværende øjeblik, uden at dømme. MBSR hjælper personen til at fokusere på øjeblikket – uden at forholde sig til fortiden eller fremtiden. Begge dele, som bekendt, kan frembringe en del bekymringer hos den enkelte. Det betyder imidlertid ikke, at fortiden eller fremtidens bekymringer skal fortrænges eller glemmes, men snarere, at de skal accepteres som de tanker, de er.

MBSR hjælper personen med at tackle bekymringer, begrundede såvel som ubegrundede, på en måde, som gør personens virkelighed mindre sløret og mudret. Personens tanker, bliver igennem MBSR adskilt for de følelser, som skaber problemer i personens liv.

MSBR bruges ofte i terapien med en terapeut, der guider personen igennem en meditativ øvelse. Under øvelsen, bliver personen bedt om at lægge mærke til de umiddelbare indtryk, personen oplever under øvelsen. Ved at bede personen om at lægge mærke til de umiddelbare indtryk, som eksempelvis personens vejrtrækning, følesen af kroppens virke, puls osv., lader man personen trække sig fra stressende tanker. Dette giver et godt udgangspunkt i forhold til at forstå tanker og følelser bedre. Med tiden kan personen lære at bruge denne meditative øvelse mere og mere ubevidst, for at få gradvis mere klarhed i hverdagen.

Naturligvis kommer den slags bevidsthedstræning ikke nemt eller over kort tid. MBSR kræver længere træning eller nærmere tilvænning og er derfor noget, som kræver personens engagement i en længere periode. Det kan naturligvis være en udfordring for de hårdest ramte personer, og det er derfor er MBSR også et program, som kræver tålmodighed. Til gengæld er resultaterne overbevisende for langt de fleste personer.

Læs mere om MBSR her: http://mindfulnesskurser.dk/mbsr-kursusforloeb

Reference:
zLsJ3lAF3fw

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.