Angst, diagnose og udvikling

Skrevet d. 10-7-2015 14:02:40 af Charlotte Rewers

Angst, diagnose og udvikling

Skrevet d. 10-7-2015 14:02:40 af Charlotte Rewers

Jeg har valgt at skrive om mit liv og min udvikling, og jeg gør det i en meget forenklet form. Jeg har undladt vinkler af psykologiske og medicinske forhold, idet jeg ønsker at lægge vægten på menneskets egen evne til forandring.

Hensigten er, gennem min personlige historie, at bringe håb til andre om, at en selvforståelse der er gået skævt, er mulig at ændre. Mit budskab er, at mennesker ikke nødvendigvis er syge i medicinsk forstand, fordi de er nødsaget til at afbryde kontakten til omverdenen for at værne om egen indre sårbarhed.

Alle mennesker har organiseret bestemte måder at forstå og tackle livet på. De træder i kraft når organismen opfatter det der sker her og nu, som noget særligt genkendeligt. Automatisk reagerer vi, uden at tænke nærmere over det, fordi vi har lært det og fordi det har været livsvigtigt, brugbart og gavnligt for os.   

Jeg syntes det giver god mening at passe godt på vores indre sårbarhed og indrette os, så vi får den maksimale omsorg fra voksne mennesker, der omgiver os mens vi er børn. Og lige meget hvor god mening det giver, at afbryde kontakt til omverdenen, så har det også en bagside. Det triste er nemlig, at vi også mister en del af kontakten til os selv, og det hindrer os i at udvikle alle de potentialer vi har, og vi får svært ved at få vore allervigtigste behov opfyldt.

Min følgesvend  

I mit liv har angsten været min følgesvend al den tid jeg husker. Jeg har mange erfaringer med smertelige og uhensigtsmæssige reaktioner grundet min angst og det har, i perioder af mit liv, gjort mig ensom og ulykkelig.

Mine forældre har ikke altid været tilstrækkeligt tilstede, fordi de var alt for optagede af det, der skete i deres liv. Jeg ledte efter rammerne, fx hvad hører børn til og hvad skal de voksne tage ansvaret for. Jeg blev urolig og brugte megen energi på selv at holde en form for styr på det. Jeg søgte at finde mening, for at kunne berolige mig selv. Angsten blev min følgesvend og jeg skammede mig samtidigt over det. Jeg lærte at tage beslutninger eller reagere på en måde, der ”her og nu” beroligede mig før andet kunne få plads, fx måtte angsten bringes i ro, før jeg kunne sidde stille og koncentrere mig om en skoleopgave.

Hvis man udefra så på min familie og mig, så ville flere diagnoser nok kunne sættes på, fxdysfunktionel familie, alkoholiker, depression, angstneurose, ADHD og måske flere.  Dengang var diagnose i min optik en fast størrelse, der ville forhindre mig i indflydelse på eget liv. Jeg var bange for, at andre vidste mere om mig, end de ville fortælle mig, og at de ville mere med mig, end jeg ville være med til.

Det meste af mit liv har jeg styret mellem at acceptere, at der er noget galt med mig (give op) eller at blive ved at kæmpe for bevarelsen af min evne til at ville mere og andet end det. Min største angst i livet har været at miste mulighed for indflydelse og styring af eget liv.

Ofte har andre mennesker oplevet min adfærd som mærkelig og uforståelig. Ingen kunne umiddelbart se, at jeg kæmpede med en angst, der skulle bringes i ro, før det blev muligt for mig at være deltagende i samtale eller kunne tage imod hjælp eller omsorg fra andre.

Jeg har været på overarbejde, sådan ser jeg i dag på det. Det at skulle leve og forholde sig til en angst, der blander sig i de fleste forhold i ens liv kan være ”hårdt arbejde”.    

  • Angsten, der opstod grundet de utydelige rammer i familien.
  • Angsten for diagnose, stigmatisering og magtesløshed.                               
  • Angsten for at miste indflydelse og styring i eget liv.                                                              
  • Angsten, der var forbundet med skammen over at være forkert og ikke ”værd” at elske.       
  • Angsten for at blive afsløret i ikke at kunne leve op til det som kræves.

Min måde at være i verden på blev et resultat af uheldige erfaringer. Jeg lærte tidligt kropslige reaktioner og adfærdsformer, der var gavnlige når angsten fik taget i mig. Senere i livet blev de samme kropslige reaktioner og adfærdsformer uhensigtsmæssige og plagsomme og oplevedes at være smertelige. Trods smerten gjorde jeg alt for at opretholde dem. Det var de adfærdsformer jeg kendte, og de var mit naturlige automatiske beredskab.

Det smertelige bestod i, at jeg voksede op og blev ved med at reagere, som jeg med god grund gjorde, da jeg var barn og livet blev svært på en anden måde. Fx i kæresteforhold blev det svært at være i nærhed, når jeg grundlæggende var utryg i livet. Jeg havde ikke fået lært, hvordan jeg kunne varetage omsorg for mig selv, så jeg, på en realistisk måde, kunne vurdere egen formåen og behov. Jeg opdagede ikke, at voksne ikke længere havde ansvaret for mig, og jeg blev ved at reagere med mine umodne og mangelfulde reaktioner.

Lidelsesfuldt ikke at blive set som sig selv                                           

Den måde jeg i dag forstår mit liv og min opvækst på er, at diagnoser aldrig ville have gavnet mig. Efter min mening indsnævres synsfeltet, og man kommer let til at søge bekræftelse i det man ser, oplever og taler om, og det tolkes ind i diagnosen. Diagnosen giver ligesom adgang til, at det er i orden, du opfører dig uhensigtsmæssigt, og der kan let opstå en tilbøjelighed til at undlade at påtage sig et ansvar i det.

Jeg har i høj grad registreret sansninger, der fik mig til at føle mig utryg og forkert. Jeg undervurderede mine egne følelser, og i ekstrem grad overvurderede jeg andres meninger. Jeg skammede mig, fordi jeg ikke kunne være, som andre mente jeg burde være. Jeg lærte, at jeg ikke kunne gå ud i verden og vise hvem jeg virkelig var, for så ville det blive afsløret, at jeg ikke kunne det, som forventedes af mig. Jeg udviklede ikke troen på, at jeg var god nok, og derfor dannede jeg en meget mangelfuld selvværdsfølelse.

Den forståelse, jeg fik af mig selv gik helt skæv. I mit tilfælde har det ikke været nemt for andre at se og opdage mig, for angsten gjorde mig god til tilbagetrækning. Jeg var afventende, og jeg gemte mig eller jeg var urolig og nærmest flygtende.

Jeg er ikke mere særlig end andre mennesker. Alle mennesker har deres egne unikke indre følelsesmæssige opbygninger og måder at reagere på, når de er i samspil med andre. Alle menneskers udvikling er afhængig af, hvordan de bliver mødt, og det er meget lidelsesfuldt ikke at blive set og anerkendt som sig selv. Strategierne mennesker gør brug af, for at udholde lidelsen, ser meget forskellige ud, og de opleves af den enkelte som værende helt naturlige.

Ændring af skæv selvforståelse                                                                         

Jeg har erfaringer fra fortiden med mig lige nu i dette øjeblik. Jeg kan ikke lade som om, at angsten og mine erfaringer ikke er en del af mit liv. Men jeg kan, som voksen menneske, lære at vælge, om jeg vil vedblive at opretholde, at næste øjeblik skal være en bekræftelse af mine allerede negative forventninger til livet.

Gennem terapi har jeg arbejdet med min skæve selvforståelse, og det har hverken været let eller smertefrit. I starten troede jeg, at terapi gjaldt om at lave mig om, hvilket kun styrkede min oplevelse af at være forkert, og jeg blev i lang tid ved at kæmpe imod.  

Først da jeg endelig får tillid til, at jeg kan åbne mig for et andet menneske og stadig blive accepteret, får jeg den afgørende motivation til at blive ved.  Jeg opdager, at terapi slet ikke handler om at lave mig om, men om at jeg lærer mig selv og mine reaktioner at kende, og at jeg lærer at acceptere, at jeg er, som jeg er.

Da jeg opdager min evne til selv at kunne forandre og udvikle mine livsvilkår, ophører jeg med at give andre skylden for mine besværligheder. Jeg opdager, at jeg har frihed til at kunne vælge. Ikke frit valg på alle hylder men frihed til at vælge, hvordan jeg, som voksen, vil reagere og forholde mig til det jeg møder og oplever i livet. Jeg ved nu, at det for en stor del er mit ansvar, at jeg trives, og det ansvar har jeg ikke bare kunnet påtage mig. Det har krævet ændringer i mine personlighedstræk, og det har været en lang og slet ikke nem proces.  

Aktiv medskaber af eget liv         

Vores samfund er sådan indrettet, at en diagnose kan være en lettelse for mennesker at få, fordi det giver adgang til hjælp og accept, og det kan medføre en form for mening for den enkelte. Derfor kommer der også klienter hos mig, der har en diagnose med sig fx forskellige former for overforbrug af madvarer/indkøb/træning, lettere til moderat depression, neurotisk angst, stress m.m.

Min erfaring er, at årsagen til menneskers adfærd ikke alene kan findes ved, at de får en diagnose. En diagnose kan blive en forhindring for udviklingsmuligheder, fordi den begrænser mennesket i troen på, hvad der er muligt.

Jeg er i dag erfaren og veluddannet psykoterapeut, der kan støtte til andres ønskede forandring. Hos mig er terapien en gradvis udfoldet proces, hvor jeg søger at lære den enkelte klient, så godt som muligt, at kende. Formålet er ikke, hvad der er galt, men at klienten finder frem til, hvad vedkommende finder vigtigt og rigtigt at gøre i sit liv, og hvordan livet kan indrettes i overensstemmelse med det. 

Jeg ved aldrig hvad klienter ønsker sig og har brug for, og derfor spørger og lytter jeg til deres svar med omhu og respekt. Jeg lader klienten beskrive sin situation, hvordan vedkommende oplever sit problem eller oplever at have det i dag eller lige nu. Gennem beskrivelsen dukker klientens forståelse frem og sammen med mig, kan den tales om og undersøges nærmere.

Mit budskab til dig er, at det nytter at gøre noget selv. Du kan udvikle din evne til at tage en beslutning, på baggrund af hvordan du har det indeni, og sammenholde det med den aktuelle situation, du befinder dig i. Det er muligt at udvikle en realistisk vurdering af, hvad du i virkeligheden selv kan, og hvornår støtte udefra er nødvendigt. Når du har fået identificeret dine forhindringer for god trivsel, vil du opdage, at du udvikler dig helt af dig selv.