Always look on the bright side?

Skrevet d. 11-2-2017 19:30:10 af Neela Maria Sris

Mange danskere kæmper med lav selvtillid og ringe selvværd. Det kan være meget begrænsende at mangle tiltro til sig sig selv og sit eget værd, og man kalder det med rette "at lide af dårligt selvtillid". Det er en lidelse – og hvis man er plaget af den, er det vigtigt at arbejde med sine tanke- og handlemønstre. Der findes mange vinkler og måder at gøre det på, og det kan ofte være en stor hjælp at tale med en psykolog om problematikken.

Men kan man tale om at se på den lyse side af dårlig selvtillid?

Det vil måske virke absurd for de fleste, fordi vi er så vant til at hylde den selvsikre, selvbevidste karakter. Det ligger i tidsånden at vi skal tro på os selv, være selvstændige, turde handle – kort sagt hylder vi det menneske, der oser af selvtillid. Og det er der al mulig god grund til. Det enkelte menneske og hendes omgivelser er bedst tjent med selvsikre handlinger og handlingsmotiver. At turde at mene noget og at turde at handle er som regel bedre end at tvivle.

Men nu hvor dette er så indlysende for de fleste, så kan det måske være interessant at overveje om tvivl og usikkerhed ikke også kan repræsentere nogle værdifulde menneskelige kvaliteter? Man kommer ikke langt med overdreven usikkerhed – men et element af usikkerhed kan måske være plads som modvægt til overdreven selvsikkerhed.

Den ubegrænsede tro på egne evner kan kamme over – og hvis idealet er aldrig at tvivle på sig selv, så er der ikke så langt fra selvtillid til arrogance. Selvtillid er en vigtig egenskab, men den kan se ud på mange måder. Lad os huske på, at der også er noget værdifuldt i oplevelsen af at være i tvivl. At være usikker, at være nervøs, at være ydmyg i forhold til et spørgsmål som er svært at svare på – det kan også være kvaliteter, som er med til at forme os til bedre mennesker, til en bedre ven eller en bedre forælder.

Pointen er på ingen måde, at lav selvtillid er godt – det er selvfølgelig vigtigt at man ikke er begrænset af manglende tro på egne evner. Hensigten er blot at sætte spørgsmålet lidt i perspektiv – og at nuancere det stereotype billede af, at vi ikke kan få nok selvtillid. Selvtillid er ikke nødvendigvis et "jo mere, des bedre" – og for folk, der er tynget af dårlig selvtillid, kan det være sundt at indse dette. Der kan være fordele i at tvivle på sig selv en gang imellem – det handler snarere om at dosere tvivl og sikkerhed rigtigt, end det handler om at være en skudsikker selvtillidsbombe.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.