Supervisor

En supervisor er en person der udfører supervision. Supervision kan bruges som faglig udviklingsmetode og foregår ofte i et længerevarende forløb. Psykologer har særlige kompetencer til at supervisere, men supervision kan også udføres af psykoterapeuter og andre professioner der arbejder med mennesker.

km fra