Skizofreni

Skizofreni kan være en ganske skræmmende psykotisk lidelse at stå overfor. Hvis man kender lidt nærmere til de forskellige typer skizofreni og ved hvordan de kan påvirke ens liv, kan det gøre det en smule lettere at håndtere en sådan psykisk lidelse. Så snart man ved lidt mere om det, er det vigtigt at overveje behandlingsmulighederne. Med GoMentor.com som platform, kan finde en moderne form for online behandling, som man måske vil finde interessant. Først er her dog lidt nærmere information omkring de forskellige typer af skizofreni, samt nogle af symptomerne på denne mentale lidelse. 

Former for skizofreni

 • Paranoid skizofreni – Vrangforestillinger og auditive hallucinationer vil være til stede ved denne form for skizofreni. Almindelige symptomer er vrede, angst og konfrontationslyst.
 • Hebefren skizofreni – Den variation af skizofreni medfører forvirring i forbindelse med at tale og forstå, samt upassende følelsesmæssige reaktion – eksempelvis at grine af noget som åbenlyst ikke er sjovt.
 • Kataton skizofreni – Denne form for skizofreni omhandler ens evne til at bevæge sig. For nogle betyder det, at man forholder sig fuldstændigt stille igennem lange perioder, imens det for andre betyder, at man konstant bevæger sig.
 • Post- skizofren depression – Dette opstår efter de kraftigste symptomer på skizofreni har lagt sig. Som oftest vil denne depression være mindre alvorlig og relativt nem at behandle.
 • Skizofren residual-tilstand – Hvis man tidligere har været i en skizofren tilstand og denne forsvinder for efterfølgende at komme tilbage igen, er der tale om en skizofren residual-tilstand.
 • Simpel skizofreni – Hvis symptomerne på skizofreni er milde og ikke er voldsomt psykotisk karakter, men der stadig foreligger en manglende evne til at begå sig i samfundet, kan der være tale om simpel skizofreni.
 • Uspecificeret skizofreni – Denne kategorisering bruges om personer der lider af nogle eller alle symptomerne fra de forskellige kendte former for skizofreni.

Symptomer på skizofreni

Symptomerne vil variere afhængig af, hvilken type skizofreni der er tale om, men kan typisk omfatte følgende.

 • Oprevethed og ængstelse opstår hos personer der har en af de mange typer skizofreni.
 • Dårlig personlig hygiejne og en manglende evne til at tage vare på sig selv, kan være et tegn på skizofreni.
 • Dårlige motoriske evner og besvær med at bevæge sig rundt kan være tilstede ved nogle former for skizofreni.
 • Barnlig adfærd, udvises nogle gange hos patienter der lider af skizofreni.
 • Hallucinationer og vrangforestillinger (typisk om forfølgelse eller storhedsvanvid) er almindeligt hos skizofrene.
 • Upassende latter er et andet tegn på skizofreni.
 • Usammenhængende adfærd og problemer med at forstå eller kommunikere er symptomer på skizofreni.
 • Tilbagetrukkethed fra samfundet.

Farer ved skizofreni

Som det ses fra de forskellige symptomer beskrevet netop ovenfor, kan skizofreni være et alvorligt problem, uanset hvilken specifik type der er tale om. Der er mange risici forbundet med denne psykiske lidelse, lige fra selvskade i forbindelse med anfald til uintentionel påføring af skade på andre. Fordi farerne er så alvorlige, og i visse tilfælde livstruende, er det vigtigt at overveje behandling for skizofreni. 

Behandling af skizofreni

Hos GoMentor.com tager vi behandlingen af skizofreni og de medfølgende problemer alvorligt. Vores tilknyttede terapeuter kan hjælpe med den viden, vejledning og støtte der skal til, for at man kan leve med sin psykiske sygdom, og få et produktivt og givtigt liv. Online terapi til behandling af skizofreni er relativt nyt, men det er kraftigt værktøj til at anvende psykoterapiens principper ved hjælp af Internettet. Lige fra bearbejdning af symptomerne til undgåelse af nogle af de langsigtede farer ved enhver af de forskellige former for skizofreni, kan online behandling være gavnligt. 

Definition af Skizofreni

Skizofreni er en psykisk lidelse, som påvirker ens evne til at skelne med virkelighed og fantasi. Årsagerne til skizofreni kan variere, men symptomerne tæller typisk angst, dårlig personlig hygiejne, vrangforestillinger, hallucinationer og anti-social adfærd, samt andre fysiske og psykiske forhold. Psykoterapi kan være gavnligt til behandlingen af skizofreni.

Symptomer på / Grunde til Skizofreni 

 • Oprevethed og angst
 • Svækket smertetærskel
 • Dårlig personlig hygiejne
 • Dårlig motorik
 • Vrede
 • Vrangforestillinger om forfølgelse eller storhedsvanvid
 • Regressiv eller barnlig adfærd
 • Hallucinationer
 • Upassende latter
 • Usammenhæng
 • Tilbagetrukkethed fra samfundet

Hebefren Skizofreni

Hebefren skizofreni forårsager en kemisk ubalance i hjernen, hvilket resulterer i mærkelig adfærd som typisk er formålsløs og ikke gavnlig. Mærkelige følelsesmæssige reaktioner er også typiske symptomer på hebefren skizofreni. Der er andre risici forbundet med denne type skizofreni, og det er derfor vi hos GoMentor.com mener, at behandling for alle former for skizofreni er vigtigt. Først er her et nærmere kig på nogle af symptomerne og farerne ved hebefren skizofreni. 

Symptomer på hebefren skizofreni

Når der kommer til hebefren skizofreni, er disse nogle af de symptomer der kan opstå.

 • Upassende latter – man griner af ting, som åbenlyst ikke er sjove.
 • Vrangforestillinger – man tror på noget, som ikke er virkeligt.
 • Manglende motivation og evne til, at bidrage til samfundet
 • Bizarre følelsesmæssige reaktioner, som ikke er passende i konteksten
 • Manglende evne til at føle glæde.

Farer ved hebefren skizofreni

Foruden symptomerne på hebefren skizofreni, er der andre risici man også bør tage højde for.

Selvskade er altid en risiko hos personer med en psykotisk lidelse, men hos personer med hebefren skizofreni kan risikoen være øget en smule, grundet den til tider formålsløse adfærd hos personer med denne lidelse.
Skader mod andre er en anden reel risiko der kan forvolde andre negative effekter i ens liv.
Selvom det måske ikke virker så alvorligt for nogle, kan det at føre et formålsløst liv, der ikke giver en følelsen af at opnå noget, være en farer for personer med hebefren skizofreni.
Disse er overordnede farer, men når man overvejer symptomerne forbundet med denne lidelse, er det nemt at få øje op, hvorfor de kan medføre en række negative situationer. 

Behandling af hebefren skizofreni

Online behandling for hebefren skizofreni via GoMentor.com, kombinerer behandling fra vores tilknyttede terapeuter, som er specialiserede indenfor skizofreni samt andre mentale lidelser, med Internettets kommunikationsmuligheder. Psykoterapi har vist sig som en positiv måde at behandle de langsigtede effekter hebefren skizofreni kan have på ens liv på. Den mærkværdige adfærd og de øvrige symptomer på denne lidelse kan være svære at komme igennem, og det er derfor det er vigtigt at få hjælp fra personer, som ved hvordan man forholder sig til de forskellige udfordringer man kan risikere at møde. Med GoMentor.com som platform, kan man få behandling for hebefren skizofreni.

Definition af Hebefren Skizofreni

Hebefren skizofreni er en psykisk sygdom der påvirker de kemiske balancer i hjernen, hvilket forårsager mærkelig eller prekær adfærd. Typisk har denne flakkende adfærd ikke noget egentlig formål. Symptomer på denne lidelse tæller bl.a. vrangforestillinger, sær opførsel, upassende emotionelle reaktioner samt andre fysiske og psykiske problemer.

Symptomer på / Grunde til Hebefren Skizofreni

 • Upassende latter
 • Vrangforestillinger
 • Manglende motivation
 • Bizarre følelsesmæssige reaktioner

Kataton Skizofreni

Denne specifikke form for skizofreni har symptomer der knytter sig til ens motorik og bevægelse. Der er overordnet set to typer af kataton skizofreni. I det første tilfælde ser man lange perioder med immobilitet. Modsat ser man i den anden type kataton skizofreni, at lidelser forårsager, at man har et konstant behov for at være i bevægelse, også selvom der ikke er noget formål med dette. Begge typer kataton skizofreni er alvorlige psykiske lidelser, som har en række medfølgende risici. Hos GoMentor.com tror vi på psykoterapi som en del af behandlingen for kataton skizofreni. Før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt yderligere information omkring symptomerne og farerne ved kataton skizofreni. 

Symptomer på kataton skizofreni

Disse er nogle af de typiske symptomer der udvises af personer der lider af kataton skizofreni.

 • Dårlig motorik og problemer med at styre sin krop eller bevæge sig er almindelig tegn på kataton skizofreni.
 • Immobilitet igennem længere perioder er en anden måde denne lidelse kan manifestere sig på.
 • Overdreven, konstant bevægelse som ofte er formålsløs, er et andet symptom på kataton skizofreni.

Farer ved kataton skizofreni

Den primære fare ved kataton skizofreni er den manglende evne til, at tage vare på sig selv og være et produktivt medlem af samfundet. Nogle gange kan symptomerne på kataton skizofreni være så alvorlige, at ens evne til at fungere i samfundet hæmmes alvorligt. Der er også andre sundhedsrelatere risici forbundet med kataton skizofreni. Heldigvis findes der behandlingsmuligheder for kataton skizofreni. 

Behandling af kataton skizofreni

Psykoterapi og rådgivning varetaget af vores tilknyttede terapeuter, der kender til særtrækkene ved kataton skizofreni, er tilgængelig via GoMentor.com, og det kan hjælpe med alle de problemer der er forbundet med denne og andre typer skizofreni. Online terapi for kataton skizofreni er nyt, men det er en spændende måde at kombinere fordele ved en-til-en-konsultationer og terapi med Internettet kommunikationspotentiale. For at undgå de mere alvorlige farer ved kataton skizofreni, er det vigtigt at få behandling der kan hjælpe med alle de udfordringer der er forbundet med skizofrene lidelser. 

Definition af Kataton Skizofreni

Kataton skizofreni er en psykisk lidelse som påvirker hjernens kemiske balancer og forvolder problemer der typisk relaterer sig til ens motoriske evner. Der findes to primære former for kataton skizofreni – en hvor man er immobil igennem længere perioder og en hvor man bevæger sig formålsløst igennem længere tid.

Symptomer på / Grunde til Kataton Skizofreni 

 • Dårlig motorik
 • Længere perioder immobilitet
 • Overdreven, konstant bevægelse

Paranoid Skizofreni

Paranoid skizofreni er en form for skizofreni som typisk medfører symptomer som vrangforestillinger auditive hallucinationer og flakkende adfærd der tenderer med den aggressive ende af skalaen. Andre tegn på paranoid skizofreni tæller følelser af ængstelse og konfrontationslyst som kan gøre det svært for patienten at danne sunde forhold. Der er andre farer og risici forbundet med paranoid skizofreni, hvilket gør det til en alvorlig psykisk sygdom som ikke blot kan berøre patienten, men også de personer vedkommende omgås. Selvom man ikke kender de præcise årsager til paranoid skizofreni, kan man få hjælp via GoMentor.com. Først er her et nærmere kig på symptomerne på paranoid skizofreni. 

Symptomer på paranoid skizofreni

Disse er nogle af de symptomer der kan opstå i forbindelse med paranoid skizofreni.

 • Vrangforestillinger som knytter sig til nogen eller noget
 • Auditive hallucinationer – Vrede og voldsom diskussionslyst
 • Angst og ængstelse

Disse tegn på paranoid skizofreni kan være skræmmende nok i sig selv, men der er også andre ting man bør have i sine overvejelser. 

Farer ved paranoid skizofreni

Evnen til at begå sig i samfundet – at have et arbejde, og være i et sundt forhold – svækkes voldsomt i forbindelse med paranoid skizofreni, hvilket er en af de største farer ved denne psykiske lidelse. Andre farer der typisk findes ved forskellige psykiske sygdomme vil også være gældende ved denne form for skizofreni. Vrangforestillinger og hallucinationer kan gøre, at man løber unødvendige risici, som kan resultere i selvskade eller skade på andre. Grundet disse risici, bør man kraftigt overveje behandling af paranoid skizofreni. 

Behandling af paranoid skizofreni

Psykoterapi er et effektivt redskab til at bearbejde alt hvad der følger med paranoid skizofreni. Mulighederne for online behandling via GoMentor.com kombinerer terapi for paranoid skizofreni med Internettets kommunikationsmuligheder. Denne kombination er gavnlig for personer med denne form for skizofreni. Fremgang i forbindelse med paranoid skizofreni er typisk en løbende proces, men her hos GoMentor.com har vi tilknyttet terapeuter, som er specialiserede indenfor hjælp med alle symptomerne på paranoid skizofreni, samtidig med, at man undgår de langsigtede risici forbundet med denne psykiske lidelse.  

Definition af Paranoid Skizofreni

Paranoid skizofreni er en psykisk sygdom som påvirker ens evne til at skelne virkelighed fra fantasi. Nogle af symptomerne på paranoid skizofreni tæller auditive hallucinationer, paranoia og andre fysiske eller psykiske problemer. Psykoterapi og rådgivning er anbefalet til behandlingen af paranoid skizofreni.

Symptomer på / Grunde til Paranoid Skizofreni 

 • Vrangforestillinger
 • Soniske hallucinationer
 • Vrede
 • Angst
 • Stridslyst

Post-Skizofren Depression

Mange sikzofrene oplever, når deres tilstand generelt er i bedring, at blive ramt af en post-skizofren depression. Symptomerne herpå ligner symptomerne på ”almindelig” mild depression. Denne mentale lidelse kan behandles gennem psykoterapi og rådgivning. Nogle vil måske være tilbøjelige til at tro at post-skizofren depression – eller depressioner i dette hele taget – ikke er ”noget særligt”, men det kan have stor indflydelse på, hvor lykkelig og produktiv man er. Grundet de farer der er forbundet med post-skizofren depression, er det vigtigt at overveje behandling for denne lidelse. Før man træffer det endelig valg, er her lidt yderligere informationer om symptomerne på og farerne ved post-skizofren depression. 

Symptomer på post-skizofren depression

Disse er nogle af de symptomer og indikationer der kan opstå i forbindelse med en post-skizofren depression.

 • Depressioner der følger ovenpå tilfælde af skizofreni er ofte milde, men man bør overveje behandling alt andet lige.
 • Humørsvingninger i begge ender af den følelsesmæssige skala er et andet tegn på post-skizofren depression.
 • Følelser af håbløshed og apati er også almindelige hos personer der gennemgår en post-skizofren depression.
 • Milde vrangforestillinger og andre milde former for skizofreni kan også fortsat være til stede, især i de tidlige stadier af en post-skizofren depression.

Andre symptomer vil også kunne opleves, men overordnet er de milde, og vil kunne behandles. 

Farer ved post-skizofren depression

De risici der er forbundet med post-skizofren depression er milde når man sammenligner dem med andre former for skizofreni, men det betyder ikke at de bør ignoreres. Post-skizofren depression medfører mange risici som bør tages alvorligt, lige fra potentielt selvmord til en manglende evne til at tage vare om sig selv og andre. Ulig almindelig depression, medfører post-skizofren depression også milde symptomer på skizofreni, hvilket kan være relativt alvorligt for nogle, især mht. risikoen for tilbagefald. Grundet dette, er det vigtigt at man søger behandling hos fagfolk, der er uddannede i at håndtere post-skizofren depression. 

Behandling af post-skizofren depression

Her hos GoMentor.com forstår vi alvorligheden ved post-skizofren depression, og har derfor tilknyttet terapeuter, som kan hjælpe på alle de følelsesmæssige stadier af denne lidelse. Med online terapi for post-skizofren depression kan man få ordentlig psykoterapeutisk behandling, samtidig med, at man kan få støtte og vejledning fra personer forstår ens problemer med post-skizofren depression. Denne type skizofreni kan være svær at håndtere, grundet dens komplicerede natur, men online behandling kan måske bidrage med den fornødne støtte, vejledning og information. 

Definition af Post-Skizofren Depression

Post-skizofren depression er en form for mild depression, som opstår ovenpå en skizofren episode. Symptomer på denne type depression er typisk milde, og af kortere varighed. Behandling med terapi og rådgivning er gavnligt.

Symptomer på / Grunde til Post-Skizofren Depression

 • Depression
 • Humørsyge
 • Følelse af håbløshed

Skizofren Residual-Tilstand

Når man har haft en skizofren periode, og igen indenfor 12 måneder oplever symptomerne igen i mild form, siges det, at man er i en skizofren residual-tilstand. Dette siges at være en skillevej for sygdommen. Man falder enten tilbage til en skizofren tilstand, eller går i den modsatte retning, og oplever færre problemer med psykisk sygdom. Grundet denne lidelses natur, er det vigtigt at få behandling fra uddannede terapeuter, der er specialiserede indenfor skizofren residual-tilstand. 

Symptomer på skizofren residual-tilstand

Hvis man har haft en skizofren episode indenfor de seneste 12 måneder, er disse symptomer på, at der kan være tale om en skizofren residual-tilstand.

 • Et fravær af egentlige vrangforestillinger, hallucinationer og usammenhængende tale og adfærd, kan være et tegn på en skizofren residual-tilstand.
 • Humørsvingninger er almindelig i forbindelse med skizofren residual-tilstand.
 • Problemer med anti-social adfærd er tillige almindeligt i forbindelse med skizofren residual-tilstand.
 • Forvirring og irritabilitet er andre regn på, at der foreligger en skizofren residual-tilstand.

Som det ses, relaterer disse symptomer sig til egentlig symptomer på skizofreni, selvom de er en smule mildere. Alligevel er der alvorlige farer forbundet med skizofren residual-tilstand. 

Farer ved skizofren residual-tilstand

Den største fare ved en skizofren residual-tilstand er, at det kan resultere i et tilbagefald til egentlig skizofreni. Andre risici relaterer sig til symptomerne på skizofreni i dette taget. Selvom en skizofren residual-tilstand typisk har mildere symptomer, kan det alligevel forvolde problemer på flere stadier i livet. Grundet alvorligheden af skizofren residual-tilstand, er det vigtigt at man overvejer behandling for denne psykiske lidelse, før et lille problem vokser sig stort. 

Behandling af skizofren residual-tilstand

På plus-siden, er der også en chance for, at en skizofren residual-tilstand kan føre til bedring af ens tilstand. For at hjælpe til dette, anbefales det, at man søger behandling for skizofren residual-tilstand. Hos GoMentor.com har vi tilknyttet uddannede terapeuter, som er specialiserede i dette afgørende mellemstadie, og som kan bidrage med støtte og vejledning. Det er ikke sjovt at stå overfor de symptomer og farer der er forbundet med skizofren residual-tilstand alene. Det er derfor vi har lavet GoMentor.com, så mad bedre kan få hjælp, hvis man er i en skizofren residual-tilstand. Med psykoterapi og rådgivning, kan det blive lidt lettere at håndtere udfordringerne forbundet med skizofren residual-tilstand. Behandling for skizofreni er typisk en løbende proces, men hvis man vil have hjælp til symptomerne og følgevirkningerne ved skizofren residual-tilstand, er online terapi måske løsningen for dig. 

Definition af Skizofren Residual-Tilstand

Skizofren residual-tilstand er genopblussen af symptomerne på skizofreni der sker efter en længere periode uden skizofrene episoder. Symptomerne på skizofren residual-tilstand er en gentagelse af de problemer der tidligere har plaget en. Psykoterapi og rådgivning kan hjælpe til behandlingen af skizofren residual-tilstand.

Symptomer på / Grunde til Skizofren Residual-Tilstand

 • Forvirring
 • Fraværet af egentlig skizofrene episode

Simpel Skizofreni

Personer der lider af simpel skizofreni udviser typisk milde og ikke-psykotiske følelsesmæssige problemer. Andre symptomer på denne type skizofreni tæller bl.a. en manglende evne til, at begå sig i samfundet, anti-social adfærd og besvær med personlig hygiejne. Der er også andre risici forbundet med denne type skizofreni, hvorfor behandling anbefales. GoMentor.com har udviklet en platform for online behandling, der kan hjælpe med simpel skizofreni, men her er først lidt yderligere information omkring symptomerne på og farerne ved simpel skizofreni. Man kender ikke de præcise årsager til denne lidelse, men man ved alligevel en del om det. 

Symptomer på simpel skizofreni

Disse er de generelle symptomer på simpel skizofreni.

 • Overordnet set, vil de skizofrene episoder ved denne lidelses ikke-psykotiske natur indikere, at der kan være tale om simpel skizofreni.
 • Milde humørsvingninger
 • Følelsesmæssige forstyrrelser som kan påvirke ens evne til, at fungere i samfundet er et andet symptom på simpel skizofreni.
 • Dårlig hygiejne er et andet symptom på simpel skizofreni.

Selvom disse tegn på simpel skizofreni kan synes relativt let overkommelige, er der andre risici man også bør overveje. 

Farer ved simpel skizofreni

Selvom symptomerne på simpel skizofreni generelt er milde, er der risici forbundet med denne psykiske lidelse. En af de største farer ved simpel skizofreni er risikoen for at udvikle mere alvorlige tegn på en mere specifik form for skizofreni. Der er også risiko for, at personer der lider af simpel skizofreni forvolder skade på sig selv, selvom dette ikke er almindeligt.

Behandling af simpel skizofreni

Psykoterapi og rådgivning udøvet af vores tilknyttede specialister her hos GoMentor.com, kan hjælpe med alt der er forbundet med simpel skizofreni. Grundet symptomernes milde karakter, er der mange der ikke får gjort noget ved denne lidelse. Denne kan på sigt forværre situationen, særligt hvis ikke man får diagnosticeret lidelsen. Online behandling for simpel skizofreni er en relativt ny metode til at håndtere denne form for skizofreni, men det kan hjælpe med den støtte og vejledning der skal til, for at overkomme enhver mental lidelse, særligt simpel skizofreni. 

Definition af Simpel Skizofreni

Simpel skizofreni er en form for skizofreni, hvor symptomerne er milde, og hvor der ikke udvises psykotiske træk. Symptomerne på simpel skizofreni tæller bl.a. en manglende evne til at fungere i samfundet, dårlig hygiejne og andre mindre fysiske og psykiske problemer. Behandling for denne type skizofreni er mulig gennem psykoterapi og rådgivning.

Symptomer på / Grunde til Simpel Skizofreni

 • Ikke-psykotiske udfald
 • Milde humørsvingninger
 • Følelsesmæssige forstyrrelser

Uspecificeret Skizofreni

Hvis symptomerne på skizofreni opstår, men de ikke passer ind under en af de typiske former for skizofreni, vil der typisk være tale om uspecificeret skizofreni. Eftersom denne type skizofrenis karakter er uspecificeret, kan symptomerne variere voldsomt fra person til person. Tegn på forskellige former for skizofreni udvises typisk hos personer der lider af denne psykiske sygdom, og det er derfor det kaldes uspecificeret skizofreni. På trods af lidelsens ukendte natur, findes der behandlingsmuligheder. Før vi kommer nærmere ind på dem, er her lidt yderligere fakta omkring uspecificeret skizofreni. 

Symptomer på uspecificeret skizofreni

Selvom symptomerne på uspecificeret skizofreni vil variere, grundet lidelsens ukendte karakter, er der nogle almindelige tegn der går igen hos personer med denne psykotiske lidelse.

 • Angst er et problem for personer med uspecificeret skizofreni.
 • En høj smertetærskel eller manglende evne til at føle smerte, vil også vise sig hos nogle.
 • Dårlig personlig hygiejne og tilbagetrukkethed fra samfundet – anti-social adfærd.
 • Dårlig motorik og besvær med at bevæge sig er typisk hos personer med uspecificeret skizofreni, der ikke er fuldstændigt kataton.
 • Vrangforestillinger om forfølgelse eller storhed er typisk hos personer med uspecificeret skizofreni.
 • Tilbagevenden til barndommen – barnlig adfærd – vil nogle gange kunne observeres hos personer med uspecificeret skizofreni.
 • Hallucinationer er et andet tegn på uspecificeret skizofreni.
 • Upassende latter er et problem for personer med uspecificeret skizofreni.
 • Usammenhæng og en manglende evne til, at kommunikere effektivt, ses også ofte hos personer med uspecificeret skizofreni.

Dette er en lang liste, men denne lidelses uspecificerede natur, er det der kan gøre den farlig for nogle. 

Farer ved uspecificeret skizofreni

En af de alvorligste farer ved uspecificeret skizofreni er, at man ikke kender lidelsens præcise karakter. På grund af dette, kan der opstå uventede symptomer, der kan komplicere forholdet yderligere. Derudover er der konstant risiko for, at personer med uspecificeret skizofreni vil skade sig selv eller andre. Disse er yderst reelle farer, som man bør have med, når man overvejer behandling for uspecificeret skizofreni. 

 

Kæmper du med Skizofreni? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Doris Skovrup Randi Thomsen Jens Peder Nielsen Pia Nielsen
km fra

Få hjælp til Skizofreni

Kæmper du med Skizofreni? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Doris Skovrup Randi Thomsen Jens Peder Nielsen Pia Nielsen
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Skizofreni

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.