Pyromani

Selvom ild er ganske fascinerende, er der nogle der er draget af, at starte ildebrande, og finder tilfredsstillelse i at gøre dette. Pyromani er et alvorligt problem, der kan bringe både vedkommende med denne patalogiske vane- og impulshandling samt andre i fare. Årsagerne kendes ikke fuldstændigt, men man mener at det stammer fra psykologiske problemer. De fleste der lider af denne forstyrrelse oplever en følelse af ængstelighed og stress indtil de får afløb for deres tvangshandling. Selvom dette er en relativt sjælden lidelse, kan de have alvorlige konsekvenser for ens liv. Det er derfor man kan få online behandling for pyromani via GoMentor.com Det bør ikke være svært at få hjælp til denne patalogiske vane- og impulshandling. 

Årsager til pyromani

Som nævnt kender man ikke meget til årsagerne bag pyromani, men de relaterer sig til individuelle problemer, eller problemer der er forårsaget af en dårlig opvækst. For de fleste starter pyromani i barndommen eller teenagealderen, og vil følge en ind i voksenlivet, hvis ikke man får ordentlig behandling. For nogle kan det være et forsøg på, at få opmærksomhed, imens det hos andre blot er et udtryk for anti-social adfærd. Men selvom disse individuelle motiver spiller en rolle, menes opdragelse – eller mangel heraf – også at spille en rolle i forhold til, om børn udvikler denne forstyrrelse. 

Symptomer på og farer ved pyromani 

Det mest åbenlyse symptom på pyromani er, at man starter ildebrande og i det hele taget er fascineret af ild, men der er mange andre diskrete indikationer på, at denne patalogiske vane- og impulshandling kan være et problem. Mange børn og unge der er pyromaner, vil have sociale vanskeligheder, og have svært ved, at håndtere stress på en normal og sund måde. Depression – herunder selvmordstanker – ses også ofte hos pyromaner. Hvis ikke det behandles kan denne lidelse få seriøse konsekvenser, herunder føre til strafferetlige problemer, skader forårsaget af ild eller en række andre mentale og emotionelle problemer. 

Behandling af pyromani 

Selvom det ofte er lettere at behandle børn, der er pyromaner, fordi de er tættere på årsagen til udviklingen af lidelsen, er det også muligt for voksne pyromaner at få behandling. Faktisk kan online terapi via GoMentor.com hjælpe både børn, unge og voksne der lider af denne patalogiske vane- og impulshandling. Rådgivning kan hjælpe en til, at bearbejde det emotionelle traume der er forbundet med pyromanien. Med GoMentor.com som platform, kan man få fuldstændig behandling for pyromani og andre forstyrrelser. 

Definition af pyromani

Pyromani er en lidelse der medfører, at man leger med ild, og finder tildresstillelse herved. Dette stammer fra ens ukontrollerbare trang til, at starte en brand. Behandling bør omfatte både rådgivning og terapi.

Symptomer på / Grunde til pyromani

  • Hyppig antænding af ild
  • Fascination over ild
  • Depression
  • Selvmordstanker
  • Problemer ved interpersonelle forhold  
  • Manglende evne til at håndtere stress  

Find hjælp til Pyromani

Bente Vinther Truels Vallø Bisgaard Harald Villemoes Jeppe Asgar Lenel Anne Leile
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Pyromani