Nåleskræk

Selvom man oftest bruger begrebet ’nåleskræk’, så er trypanofobi frygten for nogle i forbindelse med medicinske procedurer. Det er en fobi, der er forbundet med frygten for injektioner, for blod og for medicinske procedurer generelt. Der er alarmerende mange mennesker i USA, der lider af trypanofobi. Mange forskere tror, at frygten er evolutionær og stammer fra en tid, hvor mennesker var nødt til at undgå at komme til skade, fordi der ikke var læger, der kunne redde en dengang. Andre mener, at trypanofobi er genetisk betinget. Uanset hvad, så er symptomerne yderst virkelige og kan i høj grad påvirke et menneskes helbred, hvis man ikke tager hånd om problemet. Det er derfor, du kan få online terapi for trypanofobi her på GoMentor.com.

Symptomer på nåleskræk - trypanofobi 

Da der er fire forskellige slags nåleskræk - trypanofobi, er der også varierende symptomer, alt efter hvilken type der er tale om. Nogle besvimer ved synet af nåle på grund af et pludseligt fald i blodtrykket. Andre forbinder nåle med noget negativt og bliver derfor nervøse og ophidsede ved synet af nåle. De, der ikke bryder sig om at føle sig fanget under en medicinsk procedure, omtales som modstandsdygtige og kan udvise kamplysten adfærd eller typiske slagsmåls- eller flugtsreaktioner. Andre har en lav stresstærskel og frygter derfor følelsen af en nål, der penetrerer huden. På grund af ovenstående aspekter er der mange, der udvikler andre fobier, hvor den mest almindelige er frygten for læger.

Farer forbundet med nåleskræk - trypanofobi 

Selvom mange fobier kan være farlige, så er nåleskræk - trypanofobi en af de få, der kan slå føre til døden, fordi mange undgår besøg hos lægen og derved forsømmer deres eget helbred. De, der ofte besvimer, lider af lavt blodtryk og er derfor i farezonen for at dø. Mange nægter at indse alvoren ved denne fobi, hvilket resulterer i, at de kan afvise både den, der lider af nåleskræk -trypanofobi, og selve lidelsen, hvilken kan føre til isolation. Derfor er det yderst vigtigt at komme i behandling for trypanofobi.  

Behandling af nåleskræk - trypanofobi 

Der er forskellige behandlingsmetoder for nåleskræk - trypanofobi, hvoraf den ene er online terapi hos en terapeut via GoMentor.com. Denne behandlingsform er en af de mest komplette behandlingsmetoder, der tager hånd om alle symptomer og farer forbundet med trypanofobi. Dette sker ved hjælp af professionelle terapeuter med speciale i alle typer fobier samt erfaring med rådgivning og emotionel støtte og vejledning.  

Definition af  nåleskræk - trypanofobi

Nåleskræk - trypanofobi er en intens frygt for nåle ved eksempelvis medicinske procedurer. Det er ofte ledsaget af andre fobier og er meget almindeligt i USA.

Symptomer på / Grunde til nåleskræk - trypanofobi

  • Panik eller angst i forbindelse med injektioner
  • Besvime ved synet af nåle 
  • Undgå lægebesøg, fordi der er risiko for en injektion eller en form for test, hvor der er behov for en blodprøve
  • Voldsom adfærd ved synes af en nål
  • En irrationel frygt for den smerte en nål kan forårsage