Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR)

MBSR mindfulness stress reduktionMindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er et interventionsprogram, oprindeligt udviklet af professor Jon Kabat-Zinn i USA, baseret på mindful mentaltræning, der har til formål at styrke ens evne til at være nærværende og accepterende. MBSR er anerkendt for at kunne mindske symptomer på stress, angst og depression. Her anvender man nogle af de samme metoder, som man bruger ved praktisering af mindfulness på anden vis, såsom meditation. Her er formålet at lære de forskellige færdigheder og kunne integrere dem, så man mere effektivt kan håndtere hverdagens udfordringer, heriblandt stress. Disse er stærke værktøjer - både til en selv, men også til at hjælpe andre. Således kan MBSR være med til at:

  • Mindske stress
  • Mindske angst og depression
  • Styrke opmærksomhed og nærvær
  • Skabe balance og bedre overblik
  • Forbedre livskvalitet og velvære

Selve kursusforløbet strækker sig typisk over 8 uger, men kan variere, alt efter hvem og hvor kurset tilbydes. Afhængigt af forløbet, er det muligt at blive MBSR-instruktør med det 8-ugers kursus, og, med en længere og viderebyggende uddannelse inden for mindfulness, MBSR-lærer. De instruktører eller lærere, der udbyder det, har derfor forskellige uddannelser, og forløbenes indhold kan dermed variere. Kurset giver desuden adgang til optagelse på MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness (DCM). Typisk undervises der om stress, stress-fysiologi, opfattelse og kommunikation. Derudover er der praktiske guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, som illustrerer sammenhængen mellem ens krop, tanker, følelser og adfærd, når man er stresset. Dette program minder meget om MBCT - mindfulness-baseret kognitiv terapi - som, på samme vis, er et 8-ugers forløb, der i højere grad fokuserer på psykiske og/eller fysiske lidelser, såsom depression.

Find hjælp til Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR)

Line Buch Christine Walter Jan Johansen Rikke Fleckner Kerttu Jaakkola
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR)