Krigstraumer

En anden form for traume – en af de første man anerkendte – er krigstraumer. Nye studier viser, at faktiske ændringer i hjernen kan vare i op til et år efter endt udstationering. Et eksempel på en begivenhed der kan forårsage et alvorligt krigstraume er beskydning fra egen side. Den psykiske skade kan vare i mange år efter en sådan begivenhed. Symptomer på denne type traumer tæller bl.a. hukommelsesbesvær, irritabilitet, genoplevelse af begivenheder, vrede og tilbagetrukkethed fra venner og familie, samt en række andre problemer. De fleste undviger behandling af krigstraumer igennem alt for lang tid. Det er derfor man via GoMentor.com kan få online terapi for både krigstraumer og andre typer traumer.

Årsager til Krigstraumer 

Når man i forbindelse med udstationering kronisk er udsat for stressede situationer, begynder hjernen at fungere anderledes, så den bedre kan fungere i et hårdt krigsmiljø. Den kognitive tankegang kan blive påvirket, når soldater står overfor livstruende situationer igennem længere perioder. Dette kan vare ved efter man er kommet hjem fra krigszonen, og medføre traumer forårsaget af krigen. Foruden de fysiologiske ændringer i hjernen, kan krig medføre, at man ændrer sig dramatisk som person. Dette kan føre til parforholdsproblemer, og en række mentale forstyrrelser. 

Symptomer på og farer ved krigstraumer

Symptomerne på krigstraumer ligner symptomerne på andre typer traumer. De relaterer sig til de ændringer der sker med hjernen når man er udstationeret. Eksempelvis har soldater ofte behov for, at måtte tænke og reagere hurtigt for at overleve en given situation. Det er dog ikke nødvendigt, endsige gavnligt, at være i dette mentale beredskab igennem længere tid i en civil, social kontekst. Derudover vil man måske kunne observere opmærksomhedsforstyrrelser. Når man er i felten, har man en tendens til at fortrænge ting, der ikke er afgørende for ens overlevelse. Dette kan føre til opmærksomhedsforstyrrelser når man vender tilbage til den civile verden. Mange udviser også symptomer på post-traumatisk stress syndrom eller får måske endda stillet diagnosen.

Behandling af krigstraumer

Her hos GoMentor.com, har vi tilknyttet en række psykologer, der specialiserer indenfor traumer, herunder krigstraumer. På grund af de voldsomme ting soldater oplever i krigssituationer, er det vigtigt at man får hjælp når man kommer tilbage til en mere ”normal” verden. Vores tilknyttede terapeuter kan bidrage med praktisk information, der kan være gavnligt når man skal reintegrere sig i det civile liv, og ændre sine kognitive tænkning. Nogle gange vil det være behandling nok for nogle, blot at vide, at man ikke står alene.

Definition af Krigstraumer

Krigstraumer opstår som konsekvens af nogle af de skrækkelige scenarier man kan opleve under en krig. Terapi og rådgivning anbefales som behandling for krigstraumer.

Symptomer på / Grunde til Krigstraumer

  • Hukommelsestab
  • Vrede
  • Irritabilitet
  • Tilbagetrækning fra familie og venner
  • Opmærksomhedsforstyrrelser

Find hjælp til Krigstraumer

Hans Munk Mette Jensen Tove Lindemann Hanne Pedersen Charlotte Meister
Prøv online terapi gratis i 3 dage