Kreativitet

Skaber du strukturer, processer, møder, relationer, eller også en god hverdag for dig og dit barn? Er du musiker, forfatter, fotograf, billedkunstner - eller måske videnskabsmand eller -kvinde, iværksætter, produktudvikler eller IT-arkitekt? - Så bruger du din kreativitet i din hverdag og har sikkert oplevet, hvordan den enten kan flyde eller størkne.
 
 
Kreativitet er altid syntetisk idet vi aktivt gengrupperer kendte elementer til en ny form og funktion. Men den er selvfølgelig også i høj grad original, idet vi kan have oplevelsen af at "modtage" det nye produkt et andet sted fra, eller af at det næste skridt "kom til os" uden at vi specielt gjorde noget i dette øjeblik. Ikke mindst, er vores kreativitet i høj grad påvirket af vores arbejds- og livssituation.
 
 
Hvordan det så lykkes, at skabe de optimale rammer for at få det aktivt skabende og det modtagende aspekt til at spille sammen, er direkte afhængig af vores tilstand: kropsligt, emotionelt, og ikke mindst mht. vores overbevisninger om verdenen og os selv. Disse holdninger er sjældent helt bevidste, men altid udgørende for hvad vi åbner os op for - og hvad vi derfor ender med at skabe!
 
 
Gennem et forløb med en kreativitetscoach kan vi bevidstgøre vores tilstande og forbedre rammerne omkring vores virke, så kreativiteten kan flyde frit. Mht. vores overbevisninger, kan vi udvikle vores indre redskaber for at åbne mere og mere op for vores helt egen kreative form og gøremåde. Idet vi lærer os selv bedre at kende og håndtere, kan tilstande som writer's block,  kreativ udbrændthed eller mangel på kreative løsninger skridt for skridt erstattes med fornyet flow, autenticitet og autoritet.  
 
 
Et coachingforløb i kreativitet vil typisk være farvet af din arbejds- ellers/livssituation og mål med dette - som kunstner, kreativ iværksætter, kreativ ansat; som forsker, leder, iværksætter, eller privatperson i en større selvudviklingsproces. Hvis du vælger din kreativitet som fokuspunkt i et coachingforløb om dit arbejde eller livssituation, vil du altid nå frem også til en dybere autenticitet og autoritet, gennem mødet med dig selv.