Eksistentielle problemstillinger

Eksistentielle problemstillinger omhandler stort set alt der er knyttet til eksistensen, altså til livet.

De eksistentielle spørgsmål er tilsvarende de overvejelser, der typisk knytter sig til selve det at være et menneske med de grundvilkår dette inkluderer. 

Eksistentielle problemstillinger kan eksempelvis handle om

 • manglende mening med livet
 • ensomhed
 • sygdom
 • angst og frygt
 • alderdom
 • ansvar
 • valg og fravalg - og manglende valg
 • relationer
 • livskriser 

og afstedkomme spørgsmål som

 • hvem er jeg?
 • hvad er meningen med livet?
 • hvordan lever jeg mit liv - og hvordan ønsker jeg at leve mit liv?

Det er store emner og store spørgsmål, som det kan være fordelagigt at vende med en professionel og kvalificeret samtalepartner.

Du kan finde en sådan samtalepartner her på Gomentor.