Biseksualitet

At en person identificerer sig som biseksuel kan betyde, at personen er seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af personer tilhørende begge køn.
Biseksualitet behøver ikke at være ligeligt rettet mod disse køn.

Nogle mennesker fascineres af forskellige aspekter ved kønnene, andre fokuserer ikke på kønnet men på andre kvaliteter ved dem, de tiltrækkes af.

Mennesker, som indser deres biseksualitet eller allerede har været bevidst om det i længere tid, kan blive overvældet af følelser lige fra glæde til skyldfølelse og fortvivlelse.

Terapi og rådgivning kan hjælpe en person til at lære, hvordan han eller hun håndterer de problemer, som kan opstå i forlængelse af en erkendelse af en identifikation som biseksuel.

Eksempelvis:

  • Redefinition af selvforståelse i forhold til nuværende og tidligere oplevelser. 
  • Andres (eksempelvis familie og venner) reaktion på biseksualiteten.
  • Håndtering af bi- og homofobi.
  • Overvejelser vedrørende parforhold.

Alle mentorer, som beskæftiger sig med seksuel identitet er bevidste om, at nogle mennesker kan være tilbageholdende, når det kommer til at tale om deres seksualitet - selv til en terapeut. Det tager disse mentorer naturligvis seriøst og vil støtte og hjælpe dig på bedst mulig vis.

Find hjælp til Biseksualitet

Kirsten Hervert Martin Schepelern Gitte Speedtsberg Camilla Zacho Woetmann Gunhild Aaen Madsen
Prøv online terapi gratis i 3 dage